15.04.2020

Lapsevanemad on eriolukorra ajaks lasteaia kohatasust vabastatud

26.03.2020 Tallinna Linnavolikogus vastu võetud määruse muudatus seoses eriolukorraga nr 1.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muudetakse ja täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

„§ 51. Rakendussäte

Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni.

Link määrusele:

https://www.riigiteataja.ee/akt/431032020027

Uudise rubriigid: