11.03.2020

Nakkuste ennetuse meetmetest

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega oleme Tallinna linnapea korraldusel ja Terviseameti kooskõlastusel vastu võtnud meetmed haiguste ennetamiseks ja tõrjeks Kadaka lasteaias. Meetmed kehtivad 16.03 kuni järgmiste teadeteni.

  • Tähtsaim on korralik kätepesu. Laste kätepesu jälgitakse ja juhendatakse kõrgendatud tähelepanuga, pöörates tähelepanu õigetele pesemisvõtetele. Käte kuivatamiseks on kasutusel ühekordsed paberrätid. Kui kätepesuvõimalus puudub, on kasutusel desinfitseerijad.
  • Pöörame tähelepanu ja õpetame õiget köhimise, aevastamise ja nuuskamise viisi.
  • Palun ärge tooge haigustunnustega lapsi lasteaeda. Kui olete äsja viibinud välisriigis, kus on esinenud kinnitatud koroonaviiruse juhtumeid, püüdke leida võimalus olla perega kodus ja tervislikku seisundit jälgida.
  • Kui laps haigestub lasteaias, pannakse lapsele ette kaitsemask ning teavitatakse lapsevanemat. NB! Iga haigestumine ei tähenda automaatselt COVID-19 juhtumit. Koroonajuhtumist teavitab lasteaeda lapsevanem ja Terviseamet. Sellisel juhul otsustame lasteaia edasise tegevuse kooskõlastatult Haridusameti ja Terviseametiga.
  • Oleme moodustanud valverühmad nendele lastele, kellele ei ole võimalik kodust hoidu korraldada. 
  • Kõik üritused, mis tähendavad laste liikumist lasteaiast välja või kõrvalisi isikuid lasteaias, jäävad ära: matkad, lasteteatrid, õppekäigud, teatri-, kino-, muuseumi- jms külastused. Toimub rühmapõhine igapäevane õppe- ja kasvatustöö. Viibime palju värskes õhus.
  • Huvitegevus lasteaias ei toimu.
  • Kaaluge tõsiselt lapse koju jätmise võimalusi ning tooge laps lasteaeda ainult hädavajadusel!

Informatsiooni Tallinna meetmetest viiruse leviku tõkestamiseks leiab SIIT.

Loodame siiralt teie mõistvale suhtumisele ja heale koostööle.

Tugevat tervist soovides

Kadaka lasteaia juhtkond

Uudise rubriigid: