05.11.2021

TLÜ praktikandid Kadaka lasteaias

Täna lõppes TLÜ teise kursuse tudengite keelekümbluspraktika Kadaka lasteaias.

"Suurepärased muljed! Meil oli väga asjatundlik metoodikat tundev südamlik juhendaja õpetaja Irina Kägu, keda soovime eriliselt tänada," kõneles praktikant Mari Kivipõld. Agnes Värk täiendab: "Eks alguses oli muidugi veidi hirm, kuna tegemist on keelekümblusrühmaga ja meie vene keelt ei valda. Kiiresti selgus, et kartusteks ei ole põhjust, me saame üksteisest kenasti aru. Rühmas valitses soojus ja heasüdamlikkus. Siit saavad lapsed tugeva põhja oma kooliteele." 

Praktika käigus viisid tudengid läbi õppetegevusi, valmistasid õppevahendeid, aitasid korraldada õuesõppepäeva, vaatlesid ja analüüsisid õpetaja läbiviidud tegevusi. 

Juhendav õpetaja Irina Kägu jäi praktikantidega rahule. "Tudengid said võrratult hakkama. Nad lõid kohe aktiivselt käed külge, olid tähelepanelikud ja siiralt õpetajatööst huvitatud."

Kadaka lasteaiaperel on rõõm, et näeme ka tulevikus Tallinna Ülikoolist peale kasvavat heade õpetajate põlvkonda.

Uudise rubriigid: