17.12.2021

TUNNUSTUS: Alushariduse juhtide järelkasvuprogramm

16. detsembril 2021 toimus Õpetajate Majas Tallinna alushariduse juhtide järelkasvuprogrammi pidulik lõpetamine, milles noorte juhtide mentorina osales Tallinna Kadaka lasteaia direktor Marianne Liiv.

Direktor Marianne Liivi ülesanneteks noorte juhtide mentorina oli selgitada direktori tööülesandeid erinevates juhtimisvaldkondades, samuti juhendas ta Tallinna Kadaka lasteaias kohapeal toimuvat praktikat, kus tutvustas praktilisi tööviise ja asutuse organisatsioonikultuuri ning sobivaid suhtlemisviise erinevatel tasanditel. 

Marianne Liiv kiidab oma menteesid: "Mõlemad menteed on juhitööst huvitatud, uudishimulikud, eesmärgile pühendunud ja intelligentsed noored inimesed. Neil on kindlasti potentsiaali saada headeks haridusjuhtideks. Meie ühine teekond oli mõlemale poolele mõnus ja vastastikku rikastav. Mul on hea meel, et Kadaka lasteaial on, mida tutvustada ja parimaid praktikaid edasi anda."

Mentee Kerli Tiigimäe: "Olen väga tänulik, et sain osa Tallinna Haridusameti poolt ellu kutsutud programmist. Hindan kõrgelt kõiki Fontese poolt korraldatud koolituspäevi ja töötubasid. Mentor Mariannet ja Tallinna Kadaka lasteaeda saab kirjeldada ainult positiivsete sõnadega. Olen tänulik, et sain olla osa teie töökast ning rõõmsameelsest meeskonnast. Hindan kõrgelt saadud kogemust, olete arvestav, hooliv ja tunnustav meeskond."

Mentee Signe Tera: "Minu mentor on ülimalt professionaalne, optimistlik, empaatiline ja armas inimene, kes on tõeliseks eeskujuks nii juhi kui ka inimesena üldse!"

Tallinna Haridusameti ja Fontese koostöös toimunud järelkasvuprogramm on ainulaadne arengukeskkond tulevastele lasteaiajuhtidele. Pilootprogrammi peaeesmärk on leida tänaste õpetajate, õppejuhtide ning teiste haridustöötajate seast potentsiaalseid tulevasi lasteaiajuhte, valmistada osalejaid läbi teadmiste ja oskuste omandamise ette juhi rolliks ning kindlustada seeläbi lasteaiadirektorite järelkasv.

Uudise rubriigid: