19.02.2020

Eesti keele kaunis kõla

Konkurss "Eesti keele kaunis kõla"

18. veebruaril toimus Tallinna Männi Lasteaia saalis etlemiskonkurss "Eesti keele kaunis kõla".

Esinemisel hinnati luuletuse sõnumi edastamise oskust, ilmekust, selget diktsiooni, korrektsust ja eakohasust luuletuse valikul.

...

Konkursil osales kokku 18 last.

Üritust aitas läbi viia õpetaja Ulvi Hellamaa.

Žürii valis välja 3 last: Greteli, Kertu ja Kadri-Liis,  kes esindavad meie lasteaeda  Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja, mis toimub 27.veebruaril 2020.a kell 10.00

Tunnustame ja täname kõiki osalejaid ja nende juhendajaid!

Pildid