08.05.2020

Matetalgud 2020 on lõppenud

Matetalgud on üleriigiline matemaatikavõistlus 1.–4. klassi õpilastele. Selleks, et võistluses osalemiseks punkte saada, pidi õpetaja oma klassi registreerima ja ülesandeid lahendama 10monkey.com lehel tööpäeviti ajavahemikus kell 7.00-14.00. Meie kooli 1.a, 1.b ja 1.c klassi õpilased moodustasid 1. klassi võistkonna ning 4.a ja 4.c klass võistlesid eraldi. Tegelikult võtsime seda võistlust kui head võimalust õpitavat kinnistada ja korrata. Lahendasime ülesandeid vastavalt vajadustele ja võimalustele.

Meie õpilased olid väga tublid.

Kiitus kõikidele 1. klasside, 4.a ja 4.c klasside õpilastele ja nende vanematele, kes distantsõppe ajal oma lapsi toetasid ja juhendasid ning õpetajatele Monika Käsper, Jaanika Jõgiste, Eve Reisalu, Anne Lainoja ja Kaja Valguta!

1.-4. klassi õpilastel oli ja on ka praegu väljaspool võistlust võimalus 10monkeys.com lehel ahvikestega aega veeta matemaatikaülesandeid lahendades, kuna kool on soetanud rakenduse tasulise versiooni. Kui 1.-4. klassi õpilane, kes pole saanud kasutajanime ja parooli, aga soovib sellesse keskkonda siseneda, palun pöörduda haridustehnoloog Eve Reisalu poole (haridustehnoloog@ristiku.tln.edu.ee) Litsents ehk kasutusõigus kehtib õpilastel kuni 13.09.2020.

Haridustehnoloog Eve Reisalu