21.04.2020

Nõmmele rajatakse uued imbkaevud

Nõmmele rajatakse sademe- ja sulavee ära juhtimiseks 11 imbkaevu. Uued imbkaevud rajatakse Kaja tänava ja Lootuse puiestee ristmikule, Saha tänav 23a juurde, Muru tänava ja Piiri tänava nurgale, Piiri tänavale, Läänekaare tänava ja Õuna tänava ristmikule, Külvi tänav 12 asuva lasteaia autovärava sissesõidule, Künka tänav 8 juurde, Suusa tänav 5 juurde, Vahe tänav 16 autovärava sissesõidule, Vahe tänav 16 Haava tänavaga külgnevale alale, Mai tänava 2 ja 2a juurde ning Künka tänav 5 kinnistu juurde.

„Rebase tänava juures on 4 kaevu juba valmis ja nüüd ootab tee tasandamist ja pindamist. Ülejäänud kaevude rajamine on planeeritud selle aasta teise kvartali jooksul,“ rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. „Imbkaevude rajamine leevendab Nõmmel kindlasti sadevee ärajuhtimisest tingitud ebameeldivat olukorda. Ja kuigi ka eelmisel aastal rajasime üle kümne imbkaevu, siis vajadus sarnaste lahenduste järele eksisteerib kindlasti ka edaspidi,“ lisas linnaosavanem.

Nõmme tänavad on rajatud valdavalt maanteetüüpi ning sademe- ja sulavesi immutatakse teepervel asuvatele haljasaladele. Kui haljasalade pinnas on kaetud kõva kattega või sõidukite parkimise tagajärjel tihenenud, siis sademevee vastuvõtlikkus väheneb olulisel määral. Liigset sademevee kogunemist võivad põhjustada ka valed teekalded või kinnistutele rajatud kõvakattega pinnad ning sealt vee juhtimine tänavamaale.

Uudise rubriigid: