Tähtsad dokumendid

Lasteaia tööd reguleerib  Kalamaja Lasteaia põhimäärus

Lasteaia peamised töö– ja arengusuunad ning tegevuskava kolmeks aastaks on kindlaks määratud arengukavaga.

Lasteaia dokumendiregister

Lasteaia Töötasujuhend

Lasteaia töötajate koosseis

Eelarvega seonduv info on siin

Sisehindamisaruanne 2019.a. on siin

Riigihanked

Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

 Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

 Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.

 Kalamaja Lasteaias on läbi viidud lihthange toitlustamisteenuse sisseostmiseks.

Isikuandmete kaitse

Kalamaja Lasteaia andmekaitsetingimused  

Nõusoleku vorm on siin

Riikliku järelvalve info

Lasteaia poolt tellitud uuringud või analüüsid puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda Tallinna Haridusameti kodulehel.

Koolieelsete lasteasutuste seadus leid siit

Lasteaiaga seotud jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Viimati muudetud: 05.08.2021