Aegna loodusmaja

Loodus- ja keskkonnahariduslikud õppekava toetavad õppeprogrammid.

Aegna loodusmajas toimuval õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik metsas ja mere ääres) ning praktilistele tegevustele. Õppepäeva jooksul tehakse lihtsamaid loodusvaatlusi ning viiakse läbi uurimuslikke tegevusi.

Programmide valikul palume vajadusel ühendust võtta loodusmaja metoodiku Eliko Petseriga tel. 532 64570.

 • UUS! Programm Matkasõber" - II-III kooliaste. Soovitatav 2-päevane programm, kus õpitakse käitumist maastikukaitsealal erinevate piirangutega vööndites; tutvutakse igaüheõigusest tulenevate kohustustega ja hea tavaga looduses viibimisel; õpitakse looduses liikumist kaardi ja orientiiride järgi; tähele panema loomade tegevusjälgi looduses; matkatarkusi ja ellujäämist looduse meelevallas; söödavaid ja mürgiseid taimi; meeskonnatööd ja tööjaotust.   
 • Programm: „Mets ja meri“ – tutvumine erinevate metsatüüpidega loodusmaja läheduses või põhjalikumalt tutvuda rannikumere elustiku (imetajad, linnud, kalad, selgrootud ja taimed) ja nende omavaheliste seostega. Arutletakse Läänemere seisundi ja kaitse vajaduse üle. Sobib igale vanuseastmele tutvustavaks programmiks nii loodus- kui keskkonnahariduslikuks retkeks. Ei vaja eeltööd koolis ega lasteaias
 • Programm: „Läänemere saar Aegna, I“ lasteaialastele. Programmiga tutvumine algab õpetajale lasteaias, merel olles õpetatakse lastele meremärke ja käitumist laevas ning muud laeva ja laevandusega seonduvat. Õpetajad on teadlikud programmis toimuvatest mängudest ja lauludest *
 • Programm: „Elurikkus Aegna saarel, II“lasteaialastele. Avastuslik-uurimuslik teekond läbi saare, kus piraadiaarde avastamise võtmes õpitakse tundma saare loodust. Õpetajad on teadlikud programmis toimuvatest mängudest ja lauludest *
 • Programm: “Kalur Kalle” – lasteaialastele. Saadakse teada kuidas elati saartel vanasti ning uuritakse kes elavad meres, mis ja milline on toiduahel ning kuidas inimene sellega seotud on *
 • Programm:  “Orienteerumine Aegna saarel loodusmaastikul” – põhikool, I-II aste. Õpitakse looduses liikumist kaardi ja orientiiride järgi, samuti taju ja tunnetust; meeskonnatööd ja tööjaotust, omavahelisi suhteid. Programmis osalemisel jaotatakse õpilased 3-5 liikmelisteks gruppideks, kus igal grupil on vajalik õpetaja/täiskasvanud saatja olemasolu. *
 • Programm: “Kunst ja mängud looduses“ – põhikool, I-II aste. Kunst looduslikest materjalidest looduses viibides avardab mõtlemist, loomingulist vabadust *
 • Programm: “Kotkana Aegnal” – põhikool, II-III aste.Ökosüsteemis olevate seoste tundmaõppimine. Eesti kotkaste eluviisi tundmaõppimine. Aegna looduse tutvustamine. Uurimusliku õppe ja mänguliste meetodite harjutamine. Programm koosneb kolmest osast: I. Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide alusel. II Ühepäevane programm Aegna saarel. III Kokkuvõte koolis: arutelu ning polstrite koostamine ökosüsteemides olevatest seostest. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja*
 • Programm: “Aegna metsatüübid” – põhikool, II-III aste.Õpitakse määrama metsa looduslikkust kriteeriumite järgi, saadakse tuttavaks saarel kasvavate sammaltaimede ja samblikega *
 • Programm: „Sild Tallinnast Aegnale“gümnaasiumile. Rollimäng. Programm koosneb kolmest osast: I. Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide ja Robert Nermani raamatu „Aegna“ baasil. Õpilastele antakse küsimus või lühiülevaate teema, mida esitatakse teistele õpilastele. II Ühepäevane programm Aegna saarel: situatsiooni tutvustus, rollijaotus. III Kokkuvõte koolis: ühise pöördumise ja rolli täitvate rühmade poolt valmistatud plakatite koostamine ning arutelu. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja.
 • Programm: „Laevaliiklus muudab Aegna rannajoont?“*gümnaasiumile. Uurimuslik õppeprogramm. Programm koosneb kolmest osast I Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide baasil, hüpoteeside püstitamine ja töölehe täitmine. II Ühepäevane programm Aegna saarel. III Kokkuvõte koolis: kokkuvõtte koostamine ja arutelu. Kooli toimuva osa viib läbi õpetaja.Tööleht.

*-Programmid on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames.

Programmil osaleva grupi maksimaalne suurus on üks lasteaia rühm või üks klassi komplekt. Programme viiakse läbi eesti keeles.

Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuseid saab kasutada igal aastal hooajal, mis kestab 1. maist kuni 30. septembrini. Soodsate ilmatingimuste puhul lubatakse erandina pikendada loodusmaja hooaega oktoobri kahe esimese nädala jooksul.

 Aegna Loodusmaja teenuste kasutamist reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 9.märtsi 2016 korraldus nr 339-k  „Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine“

Kui soovite kasutada Aegna Loodusmaja teenuseid, siis:

 • Tutvuge loodusmaja broneerimise korraga
 • Vaadake loodusmaja kalendrisse (uuendatakse perioodiliselt), kas soovitud kuupäevad on vabad
 • Tutvuge loodusmaja kasutamise korraga 
 • Täitke ja allkirjastage digitaalselt kinnitus, milles te vastutava isikuna nõustute loodusmaja broneerimise ja kasutamise korra reeglitega ning kohustute kandma vastutust nende täitmise eest.

 • Kui soovite taotleda veetranspordi (v.a. liinilaev) kulude hüvitamist, tutvuge Aegna Loodusmaja kompleski kasutamisel tekkinud veetranspordi kulude hüvitamise korraga. Veetranspordi hüvitamise taotlus esitatakse pärast programmide tellimise kinnitamist.

 • Täitke ja saatke veebilehe kaudu taotlus Aegna Loodusmaja teenuste kasutamiseks koos täidetud ja allkirjastatud kinnituse või vajadusel kinnitustega. Registreerimine algab 15.märtsil

Aegna Loodusmaja on õppeasutus ja ei osuta majutus-, giidi- toitlustus- ja transporditeenuseid. 

NB! Õppeprogrammile tulles palume lemmikloomad jätta koju. 

Transport Aegnale: reisilaev "Vesta" (väljub Linnahalli sadamast), kiirpaat (erateenus, väljub Rohuneeme sadamast Viimsi vallas).

Raamat "Teejuht Aegna loodusesse" (eesti keeles), "Teejuht Aegna loodusesse" (eesti, inglise ja vene keeles).

Tallinna põnevamaid rohealasid ja loodusväärtusi linnakeskkonnas, sh Aegna saarel tutvustab veebiportaal citynature.eu.

 Aegna loodusmaja hooaeg avatakse 1.maist 2020 

Viimati muudetud: 26.02.2020