Harku metsa kaitseala

Tallinna linnavalitsus algatas Harku metsa kaitse alla võtmise menetluse

01.04.2019

Tallinna Linnavalitsus algatas 20. märtsi 2019. a korraldusega nr 407-k Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse.

Harku metsa kaitse alla võtmise määruse eelnõuga saab tutvuda 1.–30. aprillini 2019 Tallinna linna kodulehel aadressil https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Harku-metsa-kaitseala, Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13, Tallinn) ja Nõmme Linnaosa Valitsuses (Valdeku tn 13, Tallinn).

 Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu kohta saab ettepanekuid, märkuseid ning küsimusi esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e‑posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee kuni 30. aprillini 2019.

Harku metsa kohaliku kaitseala moodustamise avalik arutelu toimub 23. mail 2019 kell 17.00 Nõmme Linnaosa Valitsuses (Valdeku tn 13, Tallinn).

Kui Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu avaliku väljapaneku käigus ei muutu loodusobjekti kaitse alla võtmise põhiseisukohad, esitatakse määruse eelnõu Tallinna Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

Lisainfo: Meelis Uustal, Tallinna Keskkonnaamet, telefon 616 4081.

Tallinna linnavalitsuse korraldus Harku metsa kaitse alla võtmise menetluse algatamiseks

Harku metsa kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu

Harku metsa kaitseala piiriettepanek:

Harku metsa kaitseala piiriettepanek 20.03.2019.png

Viimati muudetud: 01.04.2019