Keskkonnahariduslikud üritused supelrandades

2018

13.06, kell 20.00 Paljassaare hoiualal õhtumatk „Öö hääled“.

Matka eesmärk on loodushuvilistele tutvustada, milliseid hääli võib öises rannamaastikul kuulda ning millised loomad või linnud neid hääli teevad.

Paljassaare hoiualal valmis hiljuti projekti NATTOURS raames ka tundliku taimestiku kaitseks laudtee, millel osa matkast toimub. Samas asuv Pikakari rand on hinnatud ökomärgisega Sinilipp.

Matk kestab umbes 1,5 tundi ning seda viib läbi Meelis Uustal Tallinna Linnuklubist.

Kogunemine Pikakari ranna parklas.

20.08 Hülgeteemaline koolitus Tallinna bioloogia ja geograafia aineühenduse õpetajatele.

2017

5. juuni kell 17:00  koostöös Tallinna Linnamuuseumiga.
Tallinna supelrandade ajalugu tutvustav loodusõhtu Kiek in de Kök´i muuseumis (Komandadi tee 2). Ajaloolane Toomas Abiline annab ülevaate nii supelrandade kui rannakultuuri ajaloost, rannahoonetest, suplusriietusest ja rannahoonetes toimunud üritustest.

15.juuni kell 18:00. Õhtumatk Pirita rannaalal. Suvise Pirita rannaala ja piirkonna loodusväärtustega tutvustatakse giidi juhendamisel. Kogunemine Pirita Rannavalve hoone ees. Matka kestvus 1,5 tundi.

15.juuli ja 16.juuli. Õppeereisid Aegnale Tallinna Merepäevade raames. Rohkem infot siit

29.juuli Pikakari rannas, 30.juulil Pirita rannas kell 11-15 Keskkonnatelk.

Keskkonnatelgi taastuvenergia töötoad nädalavahetuse sinilipulistes randades 

29. juulil Pikakaril ja 30. juulil Pirita rannas on avatud neljandat aastat MTÜ Ökokrati Keskkonnatelk, mille külastajatel on võimalik osaleda esmakordselt taastuvenergia töötubades saades teadmisi taastuvenergiast kasutades päikesepaneele ja tuuleenergiat ning arendades meeli ja oskusi arendavates tegevustes.  

Keskkonnatelk on avatud mõlemal päeval kell 11-15, laupäeval, 29. juulil Pikakari rannas rannaalal ja pühapäeval, 30. juulil Pirita rannaalal lipumastide lähedal.

Keskkonnatelgi õpitubadesse on oodatud nii väiksed kui suured külastajad, kus pannakse oma oskused ning teadmised proovile erinevates loodusmängudes, taaskasutuse võimaluste tundmises ning käsitöös. Näiteks vanadest sokkidest nukke meisterdades. Töötubades saab tervisliku ja loodussõbraliku käitumise juhiseid ning taaskasutustarkust kus pannakse proovile oma looduse tundmise oskus. 

Üritused rahastab Tallinna Keskkonnaamet.

2016

Ökotelgi õppetoad

Laupäeval, 9.juulil 2016 Pikakari rannas Katariina kai ääres rannavalve hoone juures.
Pühapäeval, 10.juulil 2016 Pirita rannaalal lipumastide lähedal.

Keskkonnatelgi töötubades Sinilipu randadel võib proovile panna oma meeled.

9. juulil Pikakaril ja 10. juulil Pirita  rannas on avatud MTÜ Ökokrati Keskkonnatelgid, mille külastajatel on võimalik osaleda erinevates töötubades meeli ja oskusi arendavates tegevustes.

Keskkonnatelk sinilipulistes supelrandades avatakse juba kolmandat aastat järjest. Sel aastal on töötubades juhendajateks ka erivajadustega inimesed, kes aitavad külastajatel panna proovile oma meeled ning ümbritseva tundmise oskused.

„Meelte arendamine aitab inimestel paremini mõista ja tajuda ümbritsevat loodust, mis on aluseks selle  mõistmisele ja hoolimisele. Inimeste austus looduse vastu on eelduseks meie Läänemere säilimisele“, ütles Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige Jakob Rosin.

Keskkonnatelgi õpitubadesse on oodatud nii väiksed kui suured külastajad. Töötubades saab ka tervisliku ja loodussõbraliku käitumise juhiseid ja taaskasutustarkust ning panna proovile oma looduse tundmise oskus.

Keskkonnatelk on avatud mõlemal päeval kell 11-15, laupäeval, 9. juulil Pikakari rannas Katariina kai ääres rannavalve hoone juures ja pühapäeval, 10. juulil Pirita rannaalal lipumastide lähedal.

Keskkonnatelk on osa keskkonnahariduslikest tegevustest rahvusvahelise ökomärgisega „Sinilipp“ tähistatud supelrandadel Pirital ja Pikakaril. Keskkonnatelk tegutseb alates 2003. aastast. Selle algataja ja läbiviija MTÜ Ökokratt kuulub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku, omab Vabatahtliku sõbra märki ja viib läbi erinevaid õppeprogramme Puhta vee teemapargis mis on liitunud ligipääsetavuse hea tahte märgiga „SIIA SAAB“.

Info rahvusvahelise ökomärgise „Sinilipp“ tunnustatud Pikakari ja Pirita randade kohta Tallinna linna veebikeskkonnast:

Eesti keeles http://www.tallinn.ee/Rannad-Tallinnas

Vene keeles http://www.tallinn.ee/rus/Ekologicheskaja-informatsej-pljazhej

Inglise keeles http://www.tallinn.ee/Environment-Data

Lisainfo:
Priit Adler
MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt

priit@okokratt.ee  

+372 5132149

Arhiiv

Viimati muudetud: 20.06.2018