Keskkonnamõju hindamised Tallinnas

Keskkonnamõju hindamised (projektidele)

  
Keskkonnamõju strateegilised hindamised (strateegilistele planeerimisdokumentidele)

Teemaplaneeringud

Üldplaneeringud

Detailplaneeringud

Arengukavad, strateegiad

Viimati muudetud: 13.03.2018