Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetamine

Kogukonnaaedade veebileht


Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja käskkirja 18.05.2020 nr T-9-1/20/47 alusel jätkatakse MTT projektide menetlemist pärast eriolukorra lõppu.


Alates 1.01.2020 Tallinna mittetulundusühingud, sh asumiseltsid ja erakoolid saavad taotleda oma kogukonnaaedade tegevuste läbiviimiseks Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalametilt projektitoetust.

Linnaaianduse valdkond sisaldab kogukonnaaedade ja erakoolide õppeaedade (edaspidi koos linnaaiad) toetamist.

Valdkonna eesmärgid:

 • Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv;
 • keskkondlikult jätkusuutlikum eluviis;
 • linnaelanike parem koostöö ja ladusam ühistegevus keskkonnahoiu eesmärgil;
 • kvaliteetsem praktiline ja mitteformaalne keskkonnaõpe;
 • linnaaianduse jätkusuutlik areng;
 • mitmekesine ja heakorrastatud avalik linnaruum, sihtfinantseeritud linnaaiandustegevuste (talgud, töötoad, koolitused, seminarid jms) ja linnaaianduse arengu kaudu;
 • linnaaedade eestvedajate paremad teadmised ja oskused.

Valdkonna prioriteedid:

 • juhindumine Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030;
 • linnaaianduse tegevustes osalejate keskkonnateadlikkuse pidev parandamine;
 • linnaaianduse kaudu kogukondliku tegevuse toetamine ja edendamine;
 • praktilise ja mitteformaalse keskkonnaõppe toetamine;
 • Tallinna linnaaianduse jätkusuutlik areng;
 • linnaaianduse arendamine sihtfinantseerimise kaudu;
 • linnaaianduse arengu toetamine (materjalid, vahendid, inventar ja tööriistad) sihtfinantseerimise kaudu;
 • Tallinna linnaaedade eestvedajate teadmiste ja oskuste arendamine kogukonnatöö, keskkonnahariduse ja linnaaianduse vallas.

Projektikonkurss korraldatakse ühe vooruna, taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

Taotlus esitatakse läbi ISETEENINDUSKESKKONNA

 

Õigusaktid:

1. 2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

2. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

3. Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus

Viimati muudetud: 25.05.2020