Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetamine

Alates 1.01.2020 toetab Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalamet linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevust.

Taotlusvooru peamine eesmärk on soodustada linnaaianduse kaudu jätkusuutlikumat eluviisi ja keskkonnateadlikkuse kasvu linlaste seas. 

Linnaaianduse valdkond hõlmab ennekõike kogukonnaaedade rajamist ja arendamist, kuid ka erakoolide ja -lasteaedade õppeaedade (edaspidi koos linnaaiad) toetamist. Samuti sisaldab see tegevuste ja programmide läbiviimist linnaaianduse valdkonna arendamiseks tervikuna (nt aiandusringid mitmes kogukonnaaias, teavitustegevused linnaaianduse teadlikkuse tõstmiseks vms). 

Taotlusvoorus saavad osaleda juriidilised isikud, sh mittetulundus- ja äriühingud, aga ka erakoolid ja -lasteaiad, kes soovivad rajada oma õppeaeda. 

Toetust saab kasutada nii vajalike materjalide, vahendite, tööriistade ja inventari soetamiseks kui ka töötubade, talgute ja muude toetavate sündmuste läbiviimiseks. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

Taotlus esitatakse läbi Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi ISETEENINDUSKESKKONNA.

Uute kogukonnaaedade loomise puhul on toetuse saamise eelduseks juba MTÜ-na või muu juriidilise kehandina moodustunud huviliste tuumik, kes on valmis tulevast kogukonnaaeda eest vedama ja teisi huvilisi kaasama ning neil on olemas sobilik asukoht, mille maaomanikuga on tehtud vajalikud kokkulepped. 

Meeldetuletuseks: Kogukonnaaiad on aktiivsete linnakodanike algatusel loodud avatud linnaaiad, kus kõik piirkonna huvilised saavad koos kasvatada söödavaid taimi, õppida hoidma loodust ja arendada heanaaberlikke suhteid.


KÜSI NÕU!

Huvilised saavad pöörduda linnaaianduse tegevuste planeerimisel ja taotlusvooruga seotud küsimustes Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti projektijuhi poole. Samuti saab küsida nõu kogukonnaaia jaoks sobiva maa-ala leidmisel ja maaomaniku poole pöördumisel:

Marina Laidla
linnaaianduse projektijuht
marina.laidla@tallinnlv.ee


Valdkonna eesmärgid:

 1. Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv;
 2. keskkondlikult jätkusuutlikum eluviis;
 3. linnaelanike parem koostöö ja ladusam ühistegevus keskkonnahoiu eesmärgil;
 4. kvaliteetsem praktiline ja mitteformaalne keskkonnaõpe;
 5. linnaaianduse jätkusuutlik areng;
 6. mitmekesine ja heakorrastatud avalik linnaruum, sihtfinantseeritud linnaaiandustegevuste (talgud, töötoad, koolitused, seminarid jms) ja linnaaianduse arengu kaudu;
 7. linnaaedade eestvedajate paremad teadmised ja oskused.

Valdkonna prioriteedid:

 1. juhindumine Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030;
 2. linnaaianduse tegevustes osalejate keskkonnateadlikkuse pidev parandamine;
 3. linnaaianduse kaudu kogukondliku tegevuse toetamine ja edenda mine;
 4. praktilise ja mitteformaalse keskkonnaõppe toetamine;
 5. Tallinna linnaaianduse jätkusuutlik areng;
 6. linnaaianduse arendamine sihtfinantseerimise kaudu;
 7. linnaaianduse arengu toetamine (materjalid, vahendid, inventar ja tööriistad) sihtfinantseerimise kaudu;
 8. Tallinna linnaaedade eestvedajate teadmiste ja oskuste arendamine kogukonnatöö, keskkonnahariduse ja linnaaianduse vallas

ABIMATERJAL

Taotlemise kord ja protsess
Tutvustatakse linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetamise protsessi, olulisemaid tingimusi ja iseteeninduskeskkonna taotlemise vorme.
Ettekande slaide vaata SIIT.

Kogukonnaaedade rajamine – millega arvestada ja kust alustada
Antakse ülevaate, millega tasub arvestada kogukonnaaia loomisel ja millised on esimesed sammud sellel suunal.
Ettekande slaide vaata SIIT.


ÕIGUSAKTID

1. 2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

2. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

3. Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus


2021. aasta eraldatud toetused

2021. aastal esitati kokku 23 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 1. aprilli 2021 käskkirjale nr MTTK2580/21/75 "Linnaaianduse valdkonna mittetulundusetegevuse toetuse määramine" antakse 2021. aastal toetust alljärgnevatele taotlejatele:

Uuete kogukonnaaedade rajamise taotlused: 

Olemasolevate kogukonnaaedade arendamise taotlused: 

Erakoolide- ja lasteaedade taotlused

2020. aasta eraldatud toetused

2020. aastal esitati kokku 15 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 2. juuni 2020 käskkirja nr MTTK2580/20/105 "Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuseks toetuse eraldamine" antakse 2020. aastal toetust alljärgnevatele taotlejatele:

 1. Tuulemaa tn 13 KÜ, projekt "Kogukonnaaeda rajamine"
 2. Lapsepõlve Akadeemia MTÜ, projekt "Kasvame kasvatades"
 3. Little Wonders OÜ, projekt "Mustamäe kogukonnaaia arendamine"
 4. Kadrioru Selts MTÜ, projekt "Kadrioru kogukonnaaia rajamine" 
 5. Ameerika Aed MTÜ, projekt "Ameerika kogukonnaaia arendamine"
 6. Prime Line OÜ, projekt "Pirita kogukonnaaia arendamine"
 7. Põhjala tehas MTÜ, projekt "Põhjala tehase linnaaia arendamine"
 8. Lasnaidee MTÜ, projekt "Laagna kogukonnaaia arendamine" 
 9. Lasnaidee MTÜ, projekt "Pae kogukonnaaia arendamine" 
 10. Lasnaidee MTÜ, projekt "Priisle kogukonnaaia arendamine" 
 11. Pelguaed MTÜ, projekt "Kogukonnaaia Pelguaed arendamine"
 12. Tallinn International School OÜ, projekt "Ülemiste linnaku kogukonna aed" 

Viimati muudetud: 30.08.2021