Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetamine

Kogukonnaaedade veebileht

Alates 1.01.2020 Tallinna mittetulundusühingud, sh asumiseltsid ja erakoolid saavad taotleda oma kogukonnaaedade tegevuste läbiviimiseks Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalametilt projektitoetust.

Linnaaianduse valdkond sisaldab kogukonnaaedade ja erakoolide õppeaedade (edaspidi koos linnaaiad) toetamist.

Valdkonna eesmärgid:

 • Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv;
 • keskkondlikult jätkusuutlikum eluviis;
 • linnaelanike parem koostöö ja ladusam ühistegevus keskkonnahoiu eesmärgil;
 • kvaliteetsem praktiline ja mitteformaalne keskkonnaõpe;
 • linnaaianduse jätkusuutlik areng;
 • mitmekesine ja heakorrastatud avalik linnaruum, sihtfinantseeritud linnaaiandustegevuste (talgud, töötoad, koolitused, seminarid jms) ja linnaaianduse arengu kaudu;
 • linnaaedade eestvedajate paremad teadmised ja oskused.

Valdkonna prioriteedid:

 • juhindumine Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030;
 • linnaaianduse tegevustes osalejate keskkonnateadlikkuse pidev parandamine;
 • linnaaianduse kaudu kogukondliku tegevuse toetamine ja edendamine;
 • praktilise ja mitteformaalse keskkonnaõppe toetamine;
 • Tallinna linnaaianduse jätkusuutlik areng;
 • linnaaianduse arendamine sihtfinantseerimise kaudu;
 • linnaaianduse arengu toetamine (materjalid, vahendid, inventar ja tööriistad) sihtfinantseerimise kaudu;
 • Tallinna linnaaedade eestvedajate teadmiste ja oskuste arendamine kogukonnatöö, keskkonnahariduse ja linnaaianduse vallas.

Projektikonkurss korraldatakse ühe vooruna, taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

Taotlus esitatakse läbi ISETEENINDUSKESKKONNA


Õigusaktid:

1. 2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

2. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

3. Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus


Eraldatud toetused

2020. aastal esitati kokku 15 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 2. juuni 2020 käskkirja nr MTTK2580/20/105 "Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuseks toetuse eraldamine" antakse 2020. aastal toetust alljärgnevatele taotlejatele:

 1. Tuulemaa tn 13 KÜ, projekt "Kogukonnaaeda rajamine"
 2. Lapsepõlve Akadeemia MTÜ, projekt "Kasvame kasvatades"
 3. Little Wonders OÜ, projekt "Mustamäe kogukonnaaia arendamine"
 4. Kadrioru Selts MTÜ, projekt "Kadrioru kogukonnaaia rajamine" 
 5. Ameerika Aed MTÜ, projekt "Ameerika kogukonnaaia arendamine"
 6. Prime Line OÜ, projekt "Pirita kogukonnaaia arendamine"
 7. Põhjala tehas MTÜ, projekt "Põhjala tehase linnaaia arendamine"
 8. Lasnaidee MTÜ, projekt "Laagna kogukonnaaia arendamine" 
 9. Lasnaidee MTÜ, projekt "Pae kogukonnaaia arendamine" 
 10. Lasnaidee MTÜ, projekt "Priisle kogukonnaaia arendamine" 
 11. Pelguaed MTÜ, projekt "Kogukonnaaia Pelguaed arendamine"
 12. Tallinn International School OÜ, projekt "Ülemiste linnaku kogukonna aed" 

Viimati muudetud: 28.08.2020