Ohtlike jäätmete kogumiskohad

Ohtlikud olmejäätmed saab üle anda:

Ohtlike jäätmete kogumisringid

Pealinnas toimuvad ohtlike jäätmete kogumisringid, mille raames sõidab linnas vastavalt ajagraafikule ringi ohtlikke olmejäätmeid vastu võttev auto. Informatsioon avaldatakse ka enne kogumisringi toimumist linnaosalehtedes ja veebis.

Kogumisringi käigus võetakse vastu elanikelt järgmisi ohtlikke jäätmeid:

 • ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid, sh tulekustutid;
 • pliiakud, patareid ja väikeakud;
 • vanad ravimid;
 • vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid;
 • õli ja rasv, määrdeained;
 • absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus jms;
 • ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid;
 • nakkusohtlikud jäätmed nt süstlad jmt;
 • aiandusmürgid, väetiste jäägid;
 • fotokemikaalid;
 • leelised, happed ja muud olmekemikaalid;
 • pesuained;
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed, nt elavhõbedalambid ja vanad kraadiklaasid;
 • elektri- ja elektroonikaseadmed.
Viimati muudetud: 27.01.2021