Õppeaiad

Õuesõpe ja linnaaiandus on paljudes lasteaedades juba tavapärane õppetöö osa. Nii on näiteks Tallinna Seli Lasteaia lapsed viimased kuus aastat kasvatanud taimi nii aknalaual, avapeenral kui ka kasvuhoones. Söödavate taimede kasvatamine keskkonnahariduslikel eesmärkidel on muutumas Tallinnas aina tavapärasemaks praktikaks.

Tänaseks on paljudes linna asutustes oma õppeaed, kus läbi mitmekesise aiandustegevuse õpitakse tundma linnaloodust ja ümbritsevat maailma üldiselt, juurutatakse rohelist mõtteviisi ja keskkonnateadlikkust ning soodustatakse tervislikku ja aktiivset eluviisi. Linnaaiandus aitab arendada 21. sajandil vajalikke oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus, suunab õpilasi uurimus- ja loovtööprojektidega tegelema ning loob eeldused õuesõppetundide toimumiseks. Linnaaiandust on võimalik lõimida mitme algatusega, nagu rohelise kooli programm või tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik.

2018. aasta mais korraldatud küsitlus (osales 11 kooli ja 47 lasteaeda) näitas koolide ja lasteaedade kasvavat huvi linnaaianduse vastu. 2019. aasta jooksul ligi 30 küsitluses osalenut munitsipaalõppeasutust rajasid või arendasid Tallinna toetusel edukalt oma õppeaedu. 

Järgneval hooajal on jätkatud õppeaedade toetamist ja laiendatakse haaret kaasates õppeaedade võrgustikku võimalikult palju Tallinna õppeasutusi. 2020. aastal on Tallinna rajatunud ja arendanud oma õppeaeda 37 erinevat Tallinna munitsipaalasutust, peamiselt lasteaiad, aga ka koolid, hoolekandeasutused ja erinevad kultuuriasutused.

Igale õppeaiale on lähenetud individuaalselt arvestades õppeasutuse vajadusi, huvisid ja ruumilist eripära. Nii alustas mõni asutus oma õppeaia rajamist tagasihoidlikumalt ja mõne peenrakastiga. Teine rajas aga mahuka ja innovatiivse taimekasvatus- ja kastmissüsteemil põhineva katuseaia terve koolipere jaoks.

Tagasiside põhjal peetakse linnaaianduse tegevust vajalikuks ja praktiliseks täienduseks õppeprogrammile. 

Keskkonnaharidusliku õppetöö planeerimisel linnaaianduse teemal soovitame tutvuda HOBs käsiraamatuga, kus leiate valiku 5-9 aastastele lastele sobivaid tegevusi, tunde ja projekte. Teemaks on elurikkus, meetoditeks praktilised tegevused, digiõpe, projektõpe ja muu aktiivõpe. Tähelepanu keskmes on luua lastele võimalus elurikkust tundma õppida ning õppe käigus liikuda ja õues olla.


Õppeaedade asukohad

Kolme aasta jooksul saab rajatud ja arendatud Tallinna toel 92 linnaasutuse õppeaeda ja 8 eralasteaia ja -kooli kogukondlikku õppeaeda (vt. eraasutuste tegevuse toetust). Need asuvad peamiselt lasteaedades, aga ka koolide, kultuurikeskuste, muuseumite, noorte- ja tegevuskeskuste ning hoolekandeasutuste hoovides. Õppeaiad leiate SIIT!

Allpool leiab õppeaedu tutvustavaid videod, mis on vaid killuke mitmekümnetest tublitest asutustest, kes kõik panustavad rohelise mõtteviisi levikusse läbi linnaaiandusliku tegevuse. Kõiki videoid saab vaadata SIIT.


Õppeaedade toetamine

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetab Tallinna linna ametiasutusi ja nende hallatavaid asutusi õppeaedade rajamisel ja arendamisel eraldades rahalisi vahendeid vastavalt 2020. aastal kehtestatud korrale. Rahastus on võimalik taotleda nii materjalide (muld, multš, seemned jm), tööriistade (rehad, labidad, kärud jm) kui ka inventari (kasvuhoone, kompostikast jm) jaoks. 

Taotlemise tähtaeg on kord aastas 15. veebruaril. Tutvu lähemalt taotlemise korra tingimuste ja eraldatud toetustega SIIT.

Lisaks toimub jooksev vajaduspõhine nõustamine, et töötada välja parim õppeaia lahendus, valida välja peenrad ja taimed ning töötada välja tegevusplaan. Selleks võta julgelt ühendust Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuhtiga (Marina Laidla; marina.laidla@tallinnlv.ee).


Õppeaedade sündmused

Kogemuse vahetamiseks ja teadmiste jagamiseks toimuvad regulaarsed õpitoad, õpivisiidid, kogemuspäevad ja infoseminarid. 

2020. aasta septembris toimusid õpivisiidid nelja 
erinevasse õppeaeda. Samuti said kõik linnaaianduse huvilistel osaleda ja täiendada oma teadmisi 15 linnaaianduse õpitoas. Õpivisiitidel ja õpitubades osales üle 603 inimese.

Õppeaedade sündmuste kohta vaata lähemalt SIIT
Vaata sündmuste pildigaleriid.

Viimati muudetud: 23.08.2021