Pakendipunktid

Pakendijäätmeid on nii pandimärgisega (nn pandipakend) kui pandimärgiseta kasutatud pakend. Nende üleandmine on tasuta, kuna töötlemise eest on juba makstud kauba ostmisel.

NB! Loe pandipakendi tagastamise kohta enam siit
NB! Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on 200 m² või üle 200 m², peab tagatisrahaga koormatud pakendi tagasivõtmise korraldama müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal. Kauba müüja, kelle müügikoha suurus on alla 200 m², peab välja panema informatsiooni ja kontakti lähima taaratagastuspunkti kohta.

Tallinna Keskkonnaamet_maskotid_väljas-1805.jpg

Avaliku pakendipunktide võrgustiku Tallinnas moodustavad OÜ Eesti Pakendiringlus - EPR, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon - ETO ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon - TVO pakendimahutid.

NB! Kui pakendipunktis asuv mahuti või mahutid on täitunud, tuleb sellest anda teada pakendimahuti peal kirjas olevale kontaktnumbrile (mahutite haldajale ETO 640 3240, TVO 681 1480, EPR 633 9240) või Tallinna Ettevõtlusameti jäätmehoolduse osakonnale tel 640 4610.

EPR.jpg

TVO.jpgETO.png

Viimati muudetud: 10.10.2019