19.09.2019

Jäätmealane näitemäng

Juba mitmendat aastat viib Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ läbi lastele lõbusat ja kaasahaaravat jäätmealast näitemängu koos õppetegevusega.

Laps saab teada prügi sorteerimise ja taaskasutamise vajalikkusest.  Samuti seda, kuidas toimub korrektne sorteerimine ja kuidas saavad lapsed kaasa aidata looduse hoidmisele. 

Seekord toimusid õppetegevused Õnneterakeste ja Kullaterakeste rühmas.

Anne Väli

õppealajuhataja

Uudise rubriigid: