13.09.2019

Naerusuud ohutusalasel teabepäeval "Mina oskan Seda"

Teabepäeval, mis toimus neljapäeval 12.09, anti Lasnamäe lastele teadmisi liiklusohutusest, tule- ja veeohutusest, esmaabist ning ohutust käitumisest looduses. Koostöös Tallinna Vee ning Eesti Pandipakendiga lisandus sellest aastast ka keskkonnasõbraliku käitumise temaatika.Lastel oli uudistada ja meelde jätta palju õpetlikku ja põnevat.

Kõiki osalejaid tervitas staadioni väravas asjalik Krõll! 
Päästekeskuses juhendasid lapsi osavad tuletõrjujad ning lapsed said ise pulberkustutaja peal kätt proovida. Järgmises tegeluspunktis jagas ohutu liiklemise kohast nõu Lõvi Leo ja Lumeleopard Lauri oma abilistega. Lapsed osalesid kõigis tegelustes aktiivselt ning seda, et hädaabi telefoninumber on 112, teavad Naerusuud nüüd päris kindlasti.

õpetaja Ave

Uudise rubriigid: