22.08.2019

Tallinn osaleb rahvusvahelises ökosaarte projektis

Tallinna linnavolikogu otsustas tänasel istungil toetada Tallinna osalemist projektis „Ökosaared – Urban Eco Islands“, mille põhieesmärk on arendada Aegna saar Tallinnas ja Vasikkasaari Helsingis populaarseteks ja nutikateks säästva loodusturismi sihtkohtadeks.

Projekt kestab 31. märtsini 2021 ja selle Tallinna linna poolseks hoidjaks jääb Kesklinna valitsus. Tallinna linna osalus on kokku pisut üle 215 000 euro.

„Eks neid kokkupuutepunkte Tallinna ja Helsingi vahel on mitmeid. Mõnedes valdkondades on meil sarnased probleemid, aga ka sarnased huvid, millega mõlemal linnal tegeleda tuleb ning kus saame ka koostööd teha. Keskkonna- ja loodushariduse valdkond on üks nendest. Eelmisel aastal käivitus ka ju linnalooduse veebiportaal, kust leiab infot nii Tallinna kui Helsingi liigirikkaimate ja põnevamate rohealade kohta,“ ütles Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik.

„Lisaks rahvusvahelisele koostööle ja loodusest huvituvatele välisturistidele võidavad sellest ka meie enda inimesed, kes Aegna saart külastavad. Seetõttu on tervitatav Kesklinna valitsuse initsiatiiv ökosaarte projektis osaleda,“ lausus linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm.

Projekti „Ökosaared – Urban Eco Islands“ raames on Aegna ja Vasikkasaari kui loodussihtkohtade arendamisel üheks oluliseks eesmärgiks võimalikule turistide arvu suurenemisele loodusele kahju mitte tekitada.

Mõlemal saarel on kavas külastajatele tutvustada põnevaid uusi nutikaid lahendusi, marsruute ja jagada hariduslikku teavet. Marsruutide kujundamisel arvestatakse Aegna loodusmaja poolt pakutavaid võimalusi. Aegnale planeeritakse ehitada jäätmekäitluspunkt ning parandada külastustaristut: paigaldada viidad ja infotahvlid ning rajada laudtee hapra looduse kaitseks.

Uudise rubriigid: