25.10.2019

Tallinna Läänemere Lasteaia matkasellid Paunküla matkarajal

I kooliks valmistuva rühma (Hunt) lapsed tallasid 14.oktoobril Paunküla mägede matkaradasid.

Õppekäigule minekuks valmistuti juba kevadel, kui Tallinna Läänemere Lasteaed kirjutas Keskkonna Investeeringute Keskusele (KIK) projekti ja sai väljasõidu jaoks rahastuse.Valida oli mitme koha vahel, kuid peale jäi Paunküla. Õppekäiku tuli appi läbi viima LOHE looduskooli giid. Õppekäigu teemaks olid puud, seened ja loodushoid, samuti, kuidas käituda, kui keegi on metsa ära eksinud. 14. oktoobri hommikul oli enamus I kooliks valmistuva rühma lastest kohal. Määravaks sai kindlasti ka see, et tänu KIKi rahastusele oli õppekäik kõikidele tasuta. Valitud kohas ei pidanud pettuma, sest Paunkülas on kaks imelist järve ja väga mitmekesise puudevalikuga mets. Lapsed tutvusid sarapuuga ja otsisid puu alt pähkleid. Kohtuti maha langenud võimsate püstiste juurtega kuusega ja tervenisti samblaga kaetud kuusega. Ehkki vihma kord sadas ja kord tibutas, olid lapsed väga vaprad. Kõikide suureks rõõmuks oli Paunkülas suurel lagendikul katuse alusega pikniku koht. Eriti hästi maitses lõuna värskes õhus. Reeglites, et prügi ei tohi metsa jätta, sest metsloomad võivad prügi alla neelata, leppis giid lastega kokku juba matka alguses. Paistis silma, et lapsed olid reeglitest omad järeldused teinud, sest mitte ükski lastest õnneks isegi ei püüdnud prügi maha poetada. Lastele meeldis ka künklik metsatee, mis kord tõusis ja kord langes. Eriti tore oli mööda künkaid üles ja alla joosta. Seejuures jooksid lapsed vaikselt, pidades kinni reeglist ,,Metsas ei karjuta”, et metsloomi mitte häirida. Seeni seekord eriti ei näha ei olnud, kui välja arvata mõned puuseened, mis olid puude küljes nagu kaunistused ja mida oli lastel põnev uurida. Kõigi suureks üllatuseks leidus Paunküla raba metsalõigul lisaks viimastele alles jäänud pohladele veel ka mustikaid ja mõned sinikad, mida oli mõnus giidi ja õpetajate valvsa pilgu all suhu pista.Lapsed tutvusid veel ka giidi poolt käes hoitud Piibelehe marjaga ja said teada, et seda marja küll süüa ei tasuks, sest see on mürgine. Mõned lapsed ajasid küll esialgu segamini kauni järve merega, kuid lähemal vaatlemisel nõustusid siiski kõik, et tegemist on ikkagi järvega. Järvi oli Paunkülas koguni kaks. Üks suurem järv lagendiku ja pikniku koha lähedal ja teine metsaalune järv, mis taamalt puude vahelt paistis ja silmailuga kõiki rõõmustas.I KEV- Paunkülas 14.10.2019.jpg Kui parasjagu oldi juba matkatud, selgus, et matkarajal on kõnnitud tervelt kilomeeter, mille läbimine võttis aega ühe tunni jagu. Pikniku pidades oli metsas veedetud teinegi tund. Metsas olemiseks andis bussijuht aega kaks tundi, nii tuligi asuda peagi tagasiteele. Lastele jäi matkast eredalt meelde giid Evelini õpetatud aastaaegade mäng. Kui Evelin lastelt matka kohta tagasisidet palus, olid enamus lastel pöidlad püsti. Taskud metsast korjatud pähkleid täis, kõndis matkaseltskond bussi, mis hakkas lasteaia poole vurama. Keegi lastest ei nurisenud halva ilma üle, vastupidi, matk looduses andis jõudu, indu ja uusi teadmisi, oli kõigiti õnnestunud.

Uudise rubriigid: