28.05.2020

Tallinna Meelespea Lasteaia õpetajate tegevused, mis toetasid õppeaasta eesmärkide täitmist

Lasteaia põhiteema õppeaastal 2019/2020 oli: Laps tunneb rõõmu avastamisest,  katsetamisest ning looduses tegutsemisest

  • Laps saab teadmisi looduses tegutsedes.

Rühmad on teinud igal aastaajal võimalikult palju õuesõpet. Õuesõppe kaudu  on saadud teadmisi lasteaia õuealal kasvavatest taimedest, on tutvutud aastaaegadele iseloomulike tunnustega, vaadeldud õues toimetavaid putukaid, linde, loome jne.   Erilist tähelepanu on saanud meie õuealal toimetavad oravad ning rühmade linnud. Rühmad on aktiivsed olnud nii oma rühmaplatsi korrastamisel, kui ka taimekastide eest hoolitsemisel. Ja kui kõik on ilusasti korda tehtud, siis on aega olnud ka pillimängu keskuses musitseerimiseks. Tegutseti ja õpiti loodust tundma ka lasteaiast eemal. Toimusid õppekäigud Õismäe tiigi äärde, turule, liiklusväljakule, loodusmuuseumisse, käidi loomaaias orienteerumas, Seppami talus tutvumas loomadega  ja matkamas erinevatel loodusradadel (Muraste Hiiemetsa rabarada, Harku järvekallas).

  • Laps oskab hoida loodust ja teda ümbritsevat keskkonda.

Õppeaasta jooksul on õpetajad teinud lastele selgitustööd loodushoiust läbi mitmete põnevate tegevuste.  On juhitud tähelepanu, et  linde/loomi tuleb aidata ja  taimede eest hoolitseda. Et ümbritsev keskkond oleks puhas on palju räägitud prügist, jäätmete sorteerimisest. Väiksemad lasteaia lapsed on selgeks saanud prügikastide asukohad nii toas kui ka õues, prügi sorteerimist on õpitud läbi erinevate õppemängude. Suuremad lapsed on ette võtnud prügiretke, osalenud prügi sorteerimise loengus, käinud Lehola Keskkonnahariduskeskuses teadmisi saamas. Lapsevanemate algatusel on  kogutud  kokku vanad mobiiltelefonid  ning viidud Tallinna Loomaaeda kogumispunkti. Lisaks kõigele  on õpitud selgeks näidend, mis õpetab ümbritsevat keskkonda hoidma. Oluline on teada, et me kõik oleme osa loodusest ja ka iseennast tuleb hoida. Nimelt karantiini ajal hoidsid lapsed oma tervist kätepesu laulu saatel.

  • Laps omandab teadmisi uurides ja katsetades.

Märtsi alguses toimusid lasteaias teaduskatsete päevad, kus rühmade õpetajatel oli ettevalmistatud palju põnevaid katseid. Katsetati nii tehis kui looduslike vahenditega ning uudistati teiste rühmade huvitavaid katseid. Talvel uuriti, mis juhtub lume ja jääga, kui seda tuppa tuua. Katse tulemusel mõistsid lapsed, et lund ja jääd ei ole mõistlik suhu panna.

Palju uusi teadmisi said lapsed läbi lasteaia ühise projekti „Linnud meie õuealal“. Projekti käigus uuriti oma rühma lindu põhjalikult ning kevadeks valmisid uhked linnud näituseks. Samuti on osaletud projektis „Sõbraks sõpruseteradega, targaks tarkuseteradega“, kus lapsed said praktiliselt tegutsedes teadmisi, kuidas kasvab seemnest taim. Teadmisi käidi ammutamas ka Tallinna Botaanikaaias ja maaelu uurimas Seppami talus.

  • Laps kasutab erinevaid digivahendeid õpitu kinnistamiseks.

Suureks abiks õpetajatele on olnud rühmadesse paigaldatud projektorid, mis aitavad presenteerida erinevat õpitavat materjali. Lisaks muudele rühmas olevatele digivahenditele on rühmad kasutanud õppetegevuste läbiviimisel palju erinevaid robootilisi vahendeid. Nooremad lapsed tegid tutvust Smart Catiga, mis õpetas lastele tegema koostööd, lahendama probleeme ja harjutama koordinatsiooni. Rohkelt on kasutuses Bee-Botid, Blue-Botid ja Ozobotid, mida on kasutatud isadenädala põnevamaks loomisel, erinevate teadmiste kinnistamisel ja programmeerimisoskuste arendamiseks. Kõige uudsemad ja populaarsemad robootilised vahendid sel õppeaastal olid mTiny ehk Robot Panda ning robotigu Qobo.   

Lähemalt tegevustest, mis toetasid õppeaasta eesmärkide täitmist, saab lugeda SIIT

Uudise rubriigid: