Jäätmete liigiti kogumine linnaruumis

Väga oluline on tagada elanikele ja linna külalistele jäätmete liigiti kogumist avalikus ruumis. Meil on juba ammu toimib jäätmete sorteerimine kodus ja tööl. Linna tänavatel, parkides, ühistranspordi peatustel ja mujal linnas peab olema võimalus vabaneda liikumisel tekkinud olmejäätmetest. Selle jaoks rajab Tallinna linn kolmesektsioonilised prügiurnid pakendite, biojäätmete ja sortimisjääkide kogumiseks. Kuna protsess vajab aega ja investeeringuid, siis tavaliste prügikastide asendamine toimub aeglaselt, kuid linn teeb kõike, et kiirendada üleminekut.

Mõned head näited prügiurnidest:

Viimati muudetud: 23.07.2021