Keskkonnakompleksload

Keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba) annab õiguse kasutada käitist või selle osa viisil, mis tagab Tööstusheite seaduse (THS, vastu võetud 24.04.2013) alusel määratud tegevusvaldkonnas või alltegevusvaldkonnas toimuva tegevuse võimalikult väikese mõju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile. Kompleksloaga sätestatavad nõuded peavad tagama vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jäätmete käitlemise viisil, mis hoiab ära saastatuse kandumise ühest keskkonnaelemendist, nagu vesi, õhk ja pinnas, teise.

Vastavalt THS-le avaldab linnavalitsus seitsme päeva jooksul kompleksloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate riigi Keskkonnaameti ehk loa andja poolt kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta. Teade ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus peavad olema veebilehel kättesaadavad kuni kompleksloa taotluse menetluse lõpuni.

Linnavalitsus avaldab samuti seitsme päeva jooksul kompleksloa andmise või andmisest keeldumise kohta teate saamisest arvates linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate kompleksloa andmise või sellest keeldumise kohta. Teade peab olema veebilehel kättesaadav vähemalt kompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse vaidlustamistähtaja lõpuni.

Igaühel on õigus esitada loa andjale ehk riigi Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee; Viljandi mnt 16, 11216) seisukohti ja küsimusi kompleksloa taotluse ja eelnõu kohta /THS § 35 lõige 1/. Koopia palume esitada ka Tallinna Keskkonnaametile (keskkonnaamet@tallinnlv.ee; Harju tn 13, 10130).

Kompleksloa teated

Menetluses olevad keskkonnakompleksload:

Aadress

Taotleja nimi Loa nr Olek

Materjalid

 Suur-Sõjamäe tn 31a, 33  Ragn-Sells AS  KKL/326557  menetluses
 al 24.10.2017

 menetlusse võtmise teade
 taotlusmaterjalid
 Tallinna Keskkonnaameti arvamus

Paljassaare põik 5 Kesto OÜ KKL/326884

Menetluses al

15.06.2017

Loa kehtetuks tunnistamise materjalid

Maleva tn 4 Slops OÜ L.KKL.HA-25820
 al. 29.09.2008

kehtestatud
 15.10.2013

Kopli prügila sulgemise ning kompleksloa muutmise otsuse eelnõu

 

Tallinna haldusterritooriumil kehtivad keskkonnakompleksload:

Aadress Käitaja Loa nr Redaktsioon Materjalid
 Kopli tn 103  BLRT Grupp AS  L.KKL.HA-222649
 al. 18.01.2006
 kehtestatud
 11.03.2014

 luba (KLIS)
 üldandmed

 Kopli tn 103  Ökoloog OÜ naftavee puhastusjaam  KKL/328236
 al. 09.05.2017
 kehtestatud
 09.05.2017

 luba (KLIS)
 materjalid

 Tööstuse tn 48  BLRT Grupp AS  L.KKL.HA-221681
 al. 02.04.2007

 kehtestatud
 25.04.2012

 luba (KLIS)
 korraldus

 Nõlva tn 13  Green Marine AS

 KKL/321343
 al. 8.03.2012

 3.07.2015

 luba (KLIS)
 korraldus

 Kadaka tee 181
 Marja tn 5
 Masina tn 18
 Utilitas Tallinn AS

 L.KKL.HA-29983
 al. 30.11.2006

 kehtestatud
 31.12.2015 

 luba (KLIS)
 korraldus

 Paljassaare tee 28  Vaggen AS  L.KKL.HA-193947
 al. 16.09.2008
 kehtestatud
 06.02.2018

 luba (KOTKAS)
 korraldus

 Laki tn 14  Norma AS  L.KKL.HA-230904
 al. 22.09.2003
 kehtestatud
 18.09.2012

 luba (KLIS)
 korraldus

 Kopli tn 70A  TMT OÜ  L.KKL.HA-185008
 al. 20.05.2008
 kehtestatud
 4.09.2012

 luba (KLIS)
 korraldus

 Tooma tn 14 /
 Väomurru tn 1
 Utilitas Tallinna
 Elektrijaam OÜ
 L.KKL.HA-162843
 al. 27.09.2007
 kehtestatud
 28.09.2012

 luba (KLIS)
 korraldus

 Tooma tn 14 //
 Väomurru tn 1
 Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ

 KKL/327404
 al. 15.07.2016

 kehtestatud
 15.07.2016

 luba
 andmise teade

 Valukoja tn 16  MAST Europe OÜ  L.KKL.HA-213055
 al. 28.04.2009
 kehtestatud
 7.02.2013

 luba (KLIS)
 korraldus

 Nõlva tn 13  JL Capital OÜ  L.KKL.HA-151785  tunnistatud
 kehtetuks*
 1.06.2015

 korraldus

 Paljassaare põik 9  Epler & Lorenz AS  KKL/326884
 al. 9.12.2015
 kehtestatud
 9.12.2015

 luba (KLIS)
 korraldus

 Suur-Sõjamäe 30, 30r, 30p,
 Väike Sõjamäe 17, 19, 21
 METAPRINT AS

 KKL/327016
 al. 13.01.2016

 kehtestatud
 13.01.2016

 luba (KLIS)
 korraldus

*- kompleksloa kehtetuks tunnistamine ei tähenda käitise sulgemist.

Lisainfot leiate siit: http://www.tallinn.ee/Teenus-Keskkonnakompleksloa-taotlusele-seisukoha-esitamine

 

Viimati muudetud: 06.03.2018