Ohtlike jäätmete kogumiskohad

Ohtlikud olmejäätmed saab üle anda:

Ohtlike jäätmete kogumispunktid

Wismari tn 13 parklas ja Väike-Rannavärav 6 parklas pakendipunkti kõrval on avatud ohtlike jäätmete kogumispunktid alates 17.04.2021. Kogumispunktide lahtiolekuajad on laupäev ja pühapäev kell 10.00 kuni 15.00. Kogumispunktid on suletud riigipühadel.

Kogumispunktides võetakse vastu elanikelt järgmisi ohtlikke jäätmeid:

Vanalinn_Rannavarav.jpg

 • ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid;
 • patareid ja akud sh pliiakud;
 • vanad ravimid;
 • vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid;
 • õli ja rasv, määrdeained;
 • absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus jms;
 • ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid;
 • nakkusohtlikud jäätmed nt süstlad jmt;
 • aiandusmürgid, väetiste jäägid;
 • fotokemikaalid;
 • leelised, happed ja muud olmekemikaalid;
 • pesuained;
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed, nt elavhõbedalambid ja vanad kraadiklaasid;
 • kasutatud ja aegunud tulekustutid.

Tähelepanu! Vastu ei võeta elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanarehve, eterniiti ning muid jäätmeid, mis ei ole nimetatud ülalpool. Need on võimalik üle anda jäätmejaamades.

Ohtlike jäätmete kogumisringid

Pealinnas toimuvad pidevalt ohtlike jäätmete ja elektriseadmete kogumisringid, mille raames liigub linnas vastavalt ajagraafikule ringi ohtlikke olmejäätmeid vastu võttev auto. Kogumisringide ajagraafikud, posterid, kaart, statistilised andmed jm on kättesaadavad siit. Informatsioon avaldatakse ka enne kogumisringi toimumist linnaosalehtedes, sotsiaalmeedias ja veebis.

Kogumisringi käigus võetakse vastu elanikelt järgmisi ohtlikke jäätmeid:

IMG_2076_small.jpg

 • ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid, sh tulekustutid;
 • patareid ja akud sh pliiakud;
 • vanad ravimid;
 • vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid;
 • õli ja rasv, määrdeained;
 • absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus jms;
 • ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid;
 • nakkusohtlikud jäätmed nt süstlad jmt;
 • aiandusmürgid, väetiste jäägid;
 • fotokemikaalid;
 • leelised, happed ja muud olmekemikaalid;
 • pesuained;
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed, nt elavhõbedalambid ja vanad kraadiklaasid;
 • ohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed.
Viimati muudetud: 27.08.2021