Õhusaasteloa menetlusse võtmise teated

Õhusaasteluba annab õiguse väljutada saasteaineid paiksest heiteallikast välisõhku ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Taotleja           Tegevus  Asukoht        Loa nr             Taotlus veebis   
Ideal Auto OÜ  Mootorsõigukite hooldus ja remont Peterburi tee 47/1 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=228694&Root=228694
Ammeco Auto OÜ  Mootorsõigukite hooldus ja remont Peterburi tee 82 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=227069&Root=227069
Technopolis Ülemiste AS Maagaasi katlamaja Sepapaja tn 1 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=176540&Root=176540
Vevid AS Rehvide protekteerimistehas Peterburi tee 63b http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=178426&Root=178426
Viking Motors AS Mootorsõidukite hooldus ja remont A.H.Tammsaare tee 51 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=173346&Root=173346
Lemminkäinen Eesti AS Asfaltbetoonitehas Betooni tn 28 L.ÕV/300665 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=171239&Root=171239
Reval Group OÜ Mootorsõidukite remont Mäealuse tn 1 L.ÕV/323417 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=164985&Root=164985
Tallinna Bekkeri Sadama OÜ Laadungikäitlus Kopliranna tn 49 L.ÕV/328352 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=164897&Root=164897
Aruut OÜ Mööbli tootmine Laevastiku 3h L.ÕV/329695 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=163882&Root=163882
Netaman Offshore Production OÜ Laevade remont Paljassaare tee 4 L.ÕV/329998 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=161139&Root=161139
Utilitas Tallinn AS Sooja tootmine Mäe tn 2b http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=145356&Root=145356
Meiren Engineering OÜ Metalli tööd Väike-Männiku tn 7 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=143834&Root=143834
Netaman Repaid Group OÜ Laevade remont ja hooldus Paljassaare tee 18 L.ÕV/329553 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=145491&Root=145491
Tallinna Moekombinaat AS Maagaasil töötav katlamaja Peterburi tee 2 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=144886&Root=144886
BLRT Valukoda OÜ Valuvormide tootmine Kopli 103 L.ÕV/329512 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=138161&Root=138161
Adven Eesti AS Maagaasil töötav katlamaja Västriku tn 33 L.ÕV/329147 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122520&Root=122520
Adven Eesti AS Maagaasil töötav katlamaja Kasvu tn 16 L.ÕV/329139 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122162&Root=122162
Adven Eesti AS Maagaasil töötav katlamaja Vabaduse pst 176 L.ÕV/329183 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122166&Root=122166
Eesti Gaas AS Maagaasil töötav katlamaja ja koostootmisjaam  Purje tn 9 L.ÕV/329155 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122030&Root=122030
BLRT Masinaehitus OÜ Metallikonstruktsioonide ja nende osade tootmine ning mehaaniline metallitöötlus Kopli tn 103 L.ÕV/329159 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=119888&Root=119888

Viimati muudetud: 02.10.2018