Tallinna linna asutuste õppeaedadele rahaliste vahendite eraldamine

Alates 2020. aastast eraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet rahalisi vahendeid Tallinna linna ametiasutustele ja nende hallatavate asutustele rahalisi vahendeid õppeaedade rajamiseks ja arendamiseks. Tallinna linna asutuste õppeaedade rahaliste vahendite eraldamise taotlemise kord on kinnitatud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 23.01.2020 käskkirjaga nr T-9-1/20/8. Korraga on sätestatud õppeaedade rajamise ja arendamise toetuse andmise tingimused, tähtajad, taotluste hindamise ja toetuse kasutamise aruandluse põhimõtted.

Raha eraldised teostatakse taotlusvooru tulemuste alusel. Taotlusvoor on avatud ja selle tähtaeg on 15. veebruar. Taotlusvooru peamine eesmärk on edendada asutustes keskkonnateadlikkust, luua õuesõpet soosiv keskkond ning soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi.

Toetust saavad taotleda kõik Tallinna linna ametiasutused ja nende hallatavate asutused (nt koolid, lasteaiad, noortekeskused, raamatukogud, hoolekandeasutused). Taotlus täidetakse Tallinna veebilehel, täites seal oleva avalduse esitamise vormi ning lisades juurde  õppeaia eskiisi ja eelarve vormi. Oodatud on taotlused nii olemasolevate õppeaedade arendamiseks kui ka uute rajamiseks.

Toetust saab kasutada materjalide (nt muld, multš, seemned), tööriistade (nt rehad, labidad, aiakärud), inventari (nt kasvuhoone, kompostikast) soetamiseks ning nende paigaldamiseks ja transpordiks. Huvilised saavad pöörduda õppeaia tegevuste planeerimisel ja toetusega seotud küsimustes Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuhtide poole.

Lisaküsimustele vastavad linnaaianduse projektijuhid Maria Derlõš, tel +372 511 0290, maria.derlos@tallinnlv.ee ja Anu Kägu, tel +372 526 8382, anu.kagu@tallinnlv.ee


Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 23.jaanuari 2020 käskkiri nr T-9-1/20/8 "Tallinna linna asutuste õppeaedadele rahaliste vahendite eraldamise korra kinnitamine"

Tallinna linna asutuste õppeaedadele rahaliste vahendite eraldamise kord

Taotlemine:
Taotlusvorm (veebipõhine, NB! Täita Internet Explorer kaudu)
Taotlusvorm (Word faili tätimiseks ja hiljem veebivormi sisestamiseks)
Eelarve vorm (täitmiseks ja veebivormi üleslaadimiseks)

Taotluse kinnitusvorm (täitmiseks ja veebivormi üleslaadimiseks)

Hindamine:
Taotluse hindamise kriteeriumid

Aruandlus:
Aruande vorm (veebipõhine)
Kuluaruande vorm (täitmiseks ja veebivormi üleslaadimiseks)

Viimati muudetud: 14.02.2020