Pakendijäätmed

Pakendi taaskasutusse suunamise kulud oled pakendatud kaupa ostes juba ka tasunud. Selleks, et sama asja eest ei peaks ka teist korda maksma (nt kui annad pakendid ära segaolmejäätmete seas) kogu pakendid eraldi ja vii avalikku pakendipunkti või jäätmejaama!

Pakendijäätmeid on nii pandimärgisega (nn pandipakend) kui pandimärgiseta:

Pandipakendid on joogipakendid, milliseid ostes maksab tarbija lisaks toote hinnale ka panti (tagatis-raha). Pandi tagastus toimub taaratagastuspunktis pärast tühjade pakendite üleandmist. Pandipakendi tunneb ära pakendi etiketil paikneva pandimärgise järgi, mis tähistab pakendi liiki, mahtu ja tagatisraha väärtust. 
Eestis on tagatisraha süsteem kehtestatud pakenditele, mida müüakse suurtes kogustes, mis on üldiselt silindrilise kujuga ning millel on suur oht jääda prügiks avalikus ruumis ja looduses (uuri edasi siin). Tagatisrahaga on hõlmatud õlle, vähese etanooli sisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi klaasist, plastist ja metallist pakendid. Pandipakendite kogumist, transporti, sorteerimist, loendamist ja taaskasutamist korraldab taaskasutusorganisatsioon Eesti Pandipakend (uuri edasi siin). 

Tallinna Keskkonnaamet_maskotid_A2_weeb 5.jpg

Pandimärgiseta (tagatisrahata) pakendid on kõik muud pakendid, millistel ei ole pandimärki ja mida on kasutatud kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks. Pakendijäätmete kogumine ei ole Tallinna linnas liidetud korraldatud jäätmeveoga ning kodanikul on võimalik pakendijäätmeid viia avalikku pakendipunkti, jäätmejaama või tellida jäätmekäitlejalt eraldi teenus pakendijäätmete äraveoks. Käesoleval ajal pakub pakendijäätmete äravedu jäätmevaldaja juurest üksnes taaskasutusorganisatsioon Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (uuri edasi siin ja siin), kuid avalik pakendipunktide võrgustik Tallinna linnas on loodud koostöös kõigi kolme Eestis tegutseva taaskasutusorganisatsiooniga, millisteks on veel MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (uuri edasi siin) ja OÜ Eesti Pakendiringlus (uuri edasi siin).

Tallinna Keskkonnaamet_maskotid_A2_weeb 3.jpg

NB! Tallinna jäätmejaamades ja enamikes avalikes pakendite kogumispunktides kogutakse eraldi mahutitesse vähemalt paber- ja kartongpakendeid, klaaspakendeid ning segapakendeid. Klaaspakendite ja paber- ning kartongpakendite mahuti puudumisel võib nimetatud materjalidest pakendeid visata segapakendite mahutisse. 

Paber- ja kartongpakendite mahutisse sobivad:
- pappkastid ja -karbid, jõupaber, paberkotid ja muud puhtad paberpakendid;
- lamineerimata kartong, lainepapp.

Klaaspakendite mahutisse sobivad:
- värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid ja muud puhtad klaaspakendid (nt kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid).

Segapakendite mahutisse sobivad:
- jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid;
- kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (näiteks šampoonipudelid);
- plastnõud ja karbid ja muud puhtad plastpakendid;
- toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid;
- konservkarbid ja -purgid;
- kartongist piima- ja mahlapakendid;
- kartongist kondiitritoodete karbid jm. puhtad kartongpakendid;
- joogipudelid, kilekotid, pakkekile.

Mahutid_3.jpg

  • Pakendimahutisse visatavad pakendid peavad olema tühjad, toiduainetest võimalikult vabad. Pakendeid ei pea põhjalikult pesema - vajaduse esinemisel piisab loputamisest. Kui loputamine ei võimalda pakendit toiduainetest puhastada, tuleks pakend visata segaolmejäätmete mahutisse.
  • Paberi- ja kartongpakendite ega segapakendite mahutisse ei tohi visata vanapaberit (näiteks ajalehti, ajakirju, raamatuid, ümbrikuid, töövihikuid, reklaamlehtesid ja -katalooge) ega määrdunud ja vettinud paber- ja papppakendeid. Vanapaber viska oma kinnistul asuvasse paberi-ja kartongijäätmete konteinerisse või vii jäätmejaama.
  • Pakendite kogumismahutitesse ei tohi visata toitu täis pakendeid, plastist mänguasju, ohtlikke aineid sisaldavaid pakendeid (nt. kodukeemia, liimi-, värvi- ja lahustitepakendeid), aerosoolpudeleid, akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne, mähkmeid, peegelklaasi, klaasist ja keraamikast nõusid ja potte, kasutatud pappnõusid- ja topse, fooliumi- ja koopiapaberit.

Uuri pakendite liigiti kogumise kohta veel MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni,  Tootjavastutusorganisatsiooni ja  Eesti Pakendiringlus kodulehtedelt.

PROJEKTEERIJALE: Pakendipunkti projekteerimistingimused on võimalik alla laadida siit (.pdf)

Viimati muudetud: 24.09.2020