Tallinna Keskkonnaamet

                                                                                                                                                                              ENG  RUS

TKA päis.jpg


Tallinna Keskkonnaamet on Tallinna linna ametiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on linna keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning tervislikuks elukeskkonnaks soodsate tingimuste loomine lähtudes säästva arengu põhimõtetest.

Tallinna Keskkonnaameti ülesanneteks on linna keskkonnakaitsealase strateegia ja tegevuskavade väljatöötamine ning ellurakendamise korraldamine, arengukavadele, üld-, teema- ja detailplaneeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ja seatud nõuete täitmise kontrollimine, linna keskkonnahariduse, haljastuse ja jäätmemajanduse korraldamine, veekeskkonna ja välisõhu kaitse korraldamine, kalmistu- majanduse, lemmikloomade ja mänguväljakute küsimuste korraldamine.

Kõige selle kohta saab täpsemalt lugeda Tallinna keskkonnaveebist.

Viimati muudetud: 22.01.2019