Tallinna Keskkonnaamet

                                                                                                                                                                              ENG  RUS

TKA päis.jpg


Tallinna Keskkonnaamet on Tallinna linna ametiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on linna keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning tervislikuks elukeskkonnaks soodsate tingimuste loomine lähtudes säästva arengu põhimõtetest.

Tallinna Keskkonnaameti ülesanneteks on linna keskkonnakaitsealase strateegia ja tegevuskavade väljatöötamine ning ellurakendamise korraldamine, arengukavadele, üld-, teema- ja detailplaneeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ja seatud nõuete täitmise kontrollimine, linna keskkonnahariduse, haljastuse ja jäätmemajanduse korraldamine, veekeskkonna ja välisõhu kaitse korraldamine, kalmistu- majanduse, lemmikloomade ja mänguväljakute küsimuste korraldamine. Kõik need ülesanded on jagatud järgnevate valdkondade vahel:

HALJASTUS

JÄÄTMEMAJANDUS 

KESKKONNAHOID

KESKKONNAKORRALDUS

KESKKONNAPROJEKTID JA -HARIDUS

HEAKORRA SEKTOR

HALLATAVAD ASUTUSED


FACEBOOK

 ROHELINE PEALINN

HUVITAVAT

 LINNAPÕLLUMAJANDUS

INFOMATERJALID JA TRÜKISED

Viimati muudetud: 25.06.2018