Linnakeskkonna osakond

   

Osakonna juhataja - Aigar Palsner

Tel. 645 7214  
kabinet 21
Vastuvõtt: esmaspäeviti 16-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: aigar.palsner@tallinnlv.ee 


Peaspetsialist -
Merike Kampus

Tel. 645 7216
kabinet 24
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: merike.kampus@tallinnlv.ee

Tänavate heakord, kaevetöölubade  kooskõlastamine, kaevetöölubade väljastamine, kaevetööde järelevalve ja kaevetööde vastuvõtmine. Aadressitähiste eeskirja täitmise kontroll. Linnaosa elanike nõustamine linnaosa heakorra  küsimustes.Peaspetsialist - Mart Mets

Tel. 645 7215
kabinet 23
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: mart.mets@tallinnlv.ee

Dendrotööde  koordineerimine, keskkonna- ja heakorraalaste küsimuste lahendamine; avalike ürituste lubade kooskõlastamine, haljastus, haljasalade heakord.

 

Vanemspetsialist - Henri Jürlau

Tel. 645 7212
kabinet 23
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: henri.jyrlau@tallinnlv.ee

Jäätmekäitlus; grafiti ja sodimised; heakorra küsimused; avalik töö; korteriühistud, asumiseltsid, koostöö lasteaedade ja mittetulundusühingutega, ÜKT

 

Peaspetsialist - Cornelia Ulst
e-post: cornelia.ulst@tallinnlv.ee

Peaspetsialist - Merike Lahe
Tel. 645 7264 Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12 e-post: merike.lahe@tallinnlv.ee

Detailplaneeringute menetlemise korraldamine, ehitusprojektide kooskõlastamine, avalike arutelude ja avalike väljapanekute  läbiviimine; linnaosakogu linnaplaneerimismaakomisjoni töö korraldamine, komisjoni materjalide vastuvõtt.

Peaspetsialist- Külly Annus

Tel 645 7251
kabinet 31
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: Kylly.annus@tallinnlv.ee

Jõulukaunistuste ja –kuuse paigaldamisega seotud tehniliste ja kujunduslike tööde korraldamine. Järelevalve teostamine linnaosa bilansis olevate liikumisväljakute mängu-, ja spordiplatside korrashoiu üle. Infoviitade ja –stendide korrasoleku jälgimine, vajadusel nende remondi- ja hooldustööde korraldamine. Projekti "Hoovid korda" informatsioon.

 
Aednik - Kadri Järv
e-post: kadri.jarv@tallinnlv.ee

 

Osakonna poolt pakutavad teenused:

 1. projektide kooskõlastamine (detailplaneeringud, arhitektuurilised-, ehituslikud-, insenertehnilised, kujundus- ja haljastusprojektid);
 2. detailplaneeringute lähteülesannete ja projekteerimislubade kooskõlastamine;  
 3. maakorralduslike (tagastamine, erastamine, munitsipaliseerimine, krundistamine) dokumentide registreerimine;
 4. tänavainvetari kooskõlastamine;
 5. avalike ürituste lubade kooskõlastamine;
 6. kaevelubade kooskõlastamine;
 7. töötute ja sotsiaalsete töökohtade töö organiseerimine;

 


Teenuste protseduuri täpne kirjeldus:

 1. Projektide kooskõlastamiseks tuleb projekt tuua Nunne tn 18 hoovimajja, kus see registreeritakse ja võetakse Tallinna Kesklinna Valitsuse töötajatelt vajalikud kooskõlastused.
 2. Detailplaneeringute lähteülesanded, detailplaneeringud ja projekteerimisload võetakse kooskõlastamiseks Linnaplaneerimisameti saatekirjaga.
 3. Detailplaneeringu kaust tuleb esitada linnaosale kooskõlastamiseks kaaskirja ja ühe lisa põhijoonisega (A3 suuruses)
 4. Kaeveload  registreeritakse ja teostatakse järelvalvet. Esitada tuleb kooskõlastatud projektid. 
 5. Maakorralduse alased korraldused võetakse kooskõlastamiseks koos korralduse ettevalmistanud linnavalitsuse struktuuriüksuse kaaskirjaga.
Viimati muudetud: 02.07.2019