Praktika Tallinna Kesklinna Valitsuses

Praktikale võtmist Tallinna Keskinna Valitsuses reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord (.doc), milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

Praktika sooritamiseks Tallinna Kesklinna Valitsuses palume esitada:

  • taotlus (*.doc)
  • õppeasutuse praktika juhend
  • akadeemiline õiend
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (.doc))

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadele.

2019. aastal on Tallinna Kesklinna Valitsuses praktikat võimalik sooritada kuni 9 üliõpilasel. Valdkondade võimalused selguvad kalendriaasta jooksul jooksvalt, hetkel on kindlad praktika sooritamise valdkonnad alljärgnevad:

 

  • 2 linnakeskkonna aianduse või maastikuehituse valdkonnas (ametikoolidest tulijad);
  • 1 linnavara osakond;
  • 1 sekretäritöö, administraatoritöö valdkonnas;
  • 1 juriidilises valdkonnas;
  • 4 sotsiaalhoolekande osakonnas

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2019. aastal.

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust.
Tallinna Kesklinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Pille Orav, (pille.orav@tallinnlv.ee), tel 645 7262.
Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Viimati muudetud: 21.02.2019