sotsiaalhoolekande osakond

Pärnu mnt 9

10148 Tallinn

faks 645 7831

üldinfo telefon 645 7832 

Osakonna juhataja – Marje Paljak

tel 645 7830

vastuvõtt: esmaspäeviti 16.00. – 18.00. , neljapäeviti 10.00. – 12.00.

e-post marje.paljak[ät]tallinnlv.ee

 

Osakonna juhataja asetäitja-sotsiaaltoetuste talituse juhataja – Moonika Roosnupp

tel 645 7840

vastuvõtt: esmaspäeviti 09.00. – 12.00. , neljapäeviti 15.00. – 17.00.

e-post moonika.roosnupp[ät]tallinnlv.ee

 

Jurist – Kristel Tina

Sotsiaalhoolekannet puudutavad juriidilised küsimused, arvamuste andmine kohtule varaga tehtavateks tehinguteks

tel 645 7842

e-post kristel.tina[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Merike Jaanhold

Üldinfo

tel 645 7832

e-post merike.jaanhold[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Jaanika Paenurm

Vastuvõtule registreerimine

tel 645 7867

e-post jaanika.paenurm[ät]tallinnlv.ee

 

 

LASTEKAITSE TALITUS

vastuvõtt: esmaspäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 18.00. neljapäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 17.00.

 

Talituse juhataja – Marge Rungi

Laste hoolekandega seotud üldised küsimused. Laste hooldusõigusega seotud vaidlused.

tel 645 7846

e-post marge.rungi[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Kristi Kensap

Vanemliku hoolitsuseta hädaohus ja abivajavad lapsed (turvakodu, varjupaigad)

tel 645 7844

e-post kristi.kensap[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Piret Kütt

Töö eluruumi üürimist taotlevate noorte ja lastega peredega. Abivajavad lapsed.

tel 645 7837

e-post piret.kytt[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Eda Veskimägi

Asendushooldusteenusel olevad lapsed ja nende järelvalve.

tel 645 7841

e-post eda.veskimagi[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse peaspetsialist

Töö puuetega laste ja nende peredega. Abivajavad lapsed.

tel 645 7856

e-post

 

Lastekaitse peaspetsialist – 

Eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered. Abivajavad lapsed.

tel 645 7845

e-post 

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Heleene Mäe

Alaealised õigusrikkujad. Ennetusprogrammid.

tel 645 7857

e-post heleene.mae[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Diana Haan

Töö koolikohustuse mittetäitjatega, käitumisprobleemidega lapsed.

tel 645 7863

e-post diana.haan[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – 

tel 645 7843

e-post 

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Liisa Vares

tel 645 7847

e-post liisa.vares[ät]tallinnlv.ee

 

 

SOTSIAALTEENUSTE TALITUS

 

vastuvõtt: esmaspäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 18.00. neljapäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 17.00.

 

Talituse juhataja – Kelli Teede

Sotsiaalteenuste osutamise korraldamine, sealhulgas täiskasvanute eestkoste korraldus.

tel 645 7833

e-post kelli.teede[ät]tallinnlv.ee

 

Peaspetsialist – Toomas Ora

Erivajadustega inimeste (koduta, kinnipidamiskohast vabanenud) juhtumite korraldamine, eluasemeprobleemidega inimeste nõustamine, sotsiaalmajutusüksusesse suunamine.

tel 645 7870

e-post toomas.ora[ät]tallinnlv.ee

 

Peaspetsialist – Kaire Neeme

Eakate inimeste juhtumite korraldamine, koduteenustele, mäluhäiretega eakate päevahoiuteenusele ja hooldekodusse suunamine.

tel 645 7834

e-post kaire.neeme[ät]tallinnlv.ee

 

Peaspetsialist – Annika Torjus

Puuetega inimeste juhtumite korraldamine, hoolduse seadmine ja hoolduse määramine, isikliku abistaja teenusele suunamine, invatranspordi korraldamine, eluruumi kohandamise kulu hüvitamine.

tel 645 7848

e-post annika.torjus[ät]tallinnlv.ee

 

Peaspetsialist - Anna Petrova

Erivajadustega inimeste hoolekande ja lähisuhtevägivalla juhtumite korraldamine.

tel 645 7835

e-post anna.petrova2[ät]tallinnlv.ee

 

 

SOTSIAALTOETUSTE TALITUS

vastuvõtt: esmaspäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 18.00. teisipäeviti ja neljapäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 17.00.

 

Peaspetsialist – Heinar Eranurm

tel 645 7869

e-post heinar.eranurm[ät]tallinnlv.ee 

 

Vanemspetsialist Kristina Dikson

tel 645 7860

e-post kristina.dikson[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Mari Leis

tel 645 7861

e-post mari.leis[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Raigis Urban

tel 645 7862

e-post raigis.urban[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Marek Nuka

tel 645 7839

e-post marek.nuka[ät]tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 29.10.2019