sotsiaalhoolekande osakond

Pärnu mnt 9

10148 Tallinn

faks 6457 831

üldinfo telefon 6457 832 

Osakonna juhataja – Marje Paljak

tel 6457 830

vastuvõtt: esmaspäeviti 16.00. – 18.00. , neljapäeviti 10.00. – 12.00.

e-post marje.paljak[ät]tallinnlv.ee

 

Osakonna juhataja asetäitja-sotsiaaltoetuste talituse juhataja – Moonika Roosnupp

tel 6457 840

vastuvõtt: esmaspäeviti 09.00. – 12.00. , neljapäeviti 15.00. – 17.00.

e-post moonika.roosnupp[ät]tallinnlv.ee

 

Jurist – Kristel Tina

Sotsiaalhoolekannet puudutavad juriidilised küsimused, arvamuste andmine kohtule varaga tehtavateks tehinguteks

tel 6457 842

e-post kristel.tina[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Merike Jaanhold

Üldinfo

tel 6457 832

e-post merike.jaanhold[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Jaanika Paenurm

Vastuvõtule registreerimine

tel 6457 867

e-post jaanika.paenurm[ät]tallinnlv.ee

 

 

LASTEKAITSE TALITUS

vastuvõtt: esmaspäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 18.00. neljapäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 17.00.

 

Talituse juhataja – Marge Rungi

Laste hoolekandega seotud üldised küsimused. Laste hooldusõigusega seotud vaidlused.

tel 6457 846

e-post marge.rungi[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Kristi Kensap

Vanemliku hoolitsuseta hädaohus ja abivajavad lapsed (turvakodu, varjupaigad)

tel 6457 844

e-post kristi.kensap[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Piret Kütt

Töö eluruumi üürimist taotlevate noorte ja lastega peredega. Abivajavad lapsed.

tel 6457 837

e-post piret.kytt[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Eda Veskimägi

Asendushooldusteenusel olevad lapsed ja nende järelvalve.

tel 6457 841

e-post eda.veskimagi[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse peaspetsialist

Töö puuetega laste ja nende peredega. Abivajavad lapsed.

tel 6457 856

e-post

 

Lastekaitse peaspetsialist – 

Eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered. Abivajavad lapsed.

tel 6457 845

e-post 

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Heleene Mäe

Alaealised õigusrikkujad. Ennetusprogrammid.

tel 6457 857

e-post heleene.mae[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Diana Haan

Töö koolikohustuse mittetäitjatega, käitumisprobleemidega lapsed.

tel 6457 863

e-post diana.haan[ät]tallinnlv.ee

 

Lastekaitse vanemspetsialist – 

tel 6457 843

e-post 

 

Lastekaitse vanemspetsialist – Liisa Vares

tel 6457 847

e-post liisa.vares[ät]tallinnlv.ee

 

 

SOTSIAALTEENUSTE TALITUS

 

vastuvõtt: esmaspäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 18.00. neljapäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 17.00.

 

Talituse juhataja – Kelli Teede

Sotsiaalteenuste osutamise korraldamine, sealhulgas täiskasvanute eestkoste korraldus.

tel 6457 833

e-post kelli.teede[ät]tallinnlv.ee

 

Peaspetsialist – Toomas Ora

Erivajadustega inimeste (koduta, kinnipidamiskohast vabanenud) juhtumite korraldamine, eluasemeprobleemidega inimeste nõustamine, sotsiaalmajutusüksusesse suunamine.

tel 6457 870

e-post toomas.ora[ät]tallinnlv.ee

 

Peaspetsialist – Kaire Neeme

Eakate inimeste juhtumite korraldamine, koduteenustele, mäluhäiretega eakate päevahoiuteenusele ja hooldekodusse suunamine.

tel 6457 834

e-post kaire.neeme[ät]tallinnlv.ee

 

Peaspetsialist – Annika Torjus

Puuetega inimeste juhtumite korraldamine, hoolduse seadmine ja hoolduse määramine, isikliku abistaja teenusele suunamine, invatranspordi korraldamine, eluruumi kohandamise kulu hüvitamine.

tel 6457 848

e-post annika.torjus[ät]tallinnlv.ee

 

Peaspetsialist - 

Töötute, psüühiliste erivajadustega inimeste, lähisuhtevägivalla juhtumite korraldamine.

tel 6457 835

e-post [ät]tallinnlv.ee

 

 

SOTSIAALTOETUSTE TALITUS

vastuvõtt: esmaspäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 18.00. teisipäeviti ja neljapäeviti 09.00. – 12.00. ; 13.00. – 17.00.

 

Peaspetsialist – Heinar Eranurm

tel 6457 869

e-post heinar.eranurm[ät]tallinnlv.ee 

 

Vanemspetsialist Kristina Dikson

tel 6457 860

e-post kristina.dikson[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Mari Leis

tel 6457 861

e-post mari.leis[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Raigis Urban

tel 6457 862

e-post raigis.urban[ät]tallinnlv.ee

 

Vanemspetsialist – Marek Nuka

tel 6457 839

e-post marek.nuka[ät]tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 05.09.2019