Tänavamuusiku / tänavaesineja loa taotlemine

Tänavamuusiku / tänavaesineja loa taotlemine

Teil  tuleb teada, et Tallinna vanalinna muinsuskaitsetsoonis tuleb tänavamuusikul / tänavaesinejal taotleda esinemiseks luba Tallinna Kesklinna Valitsusest.  

Sellise tingimuse on seadnud Tallinna Linnavolikogu ning tänavamuusiku / tänavaesineja tegevust reguleerib "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord", mille § 3 punkt 6 kõneleb loa taotlemisest täpsemalt.

Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 määrus nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord"

Nõuded loa taotlejale:

  • Tänavamuusik peab oskama muusikainstrumendil mängida, millele taotleb esinemisluba,  tuleb teha väike näidisesinemine

VÕI

  • Tänavaesineja peab oskama olla see tegelaskuju, keda ta soovib kujutada ja/või peab oskama teha trikke mida soovib esitada, tuleb teha väike näidisesinemine

Soovitav 

  • suurem arv erinevaid lugusid
  • esitatavad lood / tegelaskuju ümbritsevaga seotud

  

Loa taotlemiseks tuleb täita taotlus, mida saab teha kas:

Seejärel tuleks saata täidetud ankeet e-kirjana või tavalise kirjana Tallinna Kesklinna Valitsusse.

  • Tänavamuusiku / tänavaesineja luba on tasuta;
  • Luba väljastatakse / loa andmisest keeldutakse 5 tööpäeva jooksul;
  • Loa kehtivus on tavaliselt 30 päeva. Ühes kohas järjestikune esinemine on 2 tundi päevas, maksimaalselt antakse luba kahte kohta;
  • Me ei väljasta lube Viru tänavale ega Raekoja platsile, samuti tänavatele, mis vahetult lähtuvad Raekoja platsilt;
  • Keelatud on helitehnika kasutamine.

Esinemistingimuste rikkumise korral ei väljasta Tallinna Kesklinna Valitsus esinemistingimuste rikkumise kuupäevast arvates 30 kalendripäeva jooksul uut luba, mispeale võib taas esitada taotluse Tallinna Kesklinna Valitsusele esinemisloa saamiseks.

Üldine info telefonil 645 7200

Viimati muudetud: 15.02.2018