23.04.2021

Juudi vana kalmistu projekt meeldis linlastele

Kesklinna valitsus tutvustas virtuaalarutelul juudi vana kalmistu ala vastvalminud põhiprojekti Magasini tn 27 naabruskonna elanikele ja juudi kogukonnale ning sai positiivset tagasisidet.

„Projekteerimishanke võitnud Loovmaastik OÜ arhitektide ees seisis üsna vastutusrikas ülesanne kujundada endisest kalmistualast diskreetne roheala, kus on arvestatud nii paiga ajaloolise tähenduse kui ka praeguste linlaste ootustega. Kalmistu maa-alal tehtud arheoloogiliste uuringutulemuste põhjal ning arvestades varem saadud sisendit juudi kogukonnalt ja kohalikelt elanikelt ongi nüüdseks valminud projekt. Selle kohta andis huvilistele veebikohtumisel selgitusi projekti autor Toomas Põld,“ ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.  

Projekti järgi jaotatakse endine kalmistuala aadressil Magasini 27 kaheks: markeeritud matmispaikade ja kabeli asukohaga rahualaks ja kõigile jalutajatele avatud puhkealaks. Kavas on restaureerida müürid, rajada teed ja haljastus, paigaldada pingid ja valgustus. Tallinna linnaeelarves on ala korrastamiseks ette nähtud 400 000 eurot. 

Kohtumise salvestust saab vaadata ja projektiga tutvuda Kesklinna valitsuse YouTube’i kanalil https://youtu.be/W3iDMmDPLno.

Juudi kalmistu rajati arvatavalt 18. sajandi lõpus. Aastatel 1870–1880 ümbritseti ala paekivimüüriga, ehitati väravad, valvurimajake ja kabel, hiljem ka matusekabel. 1920-ndatel lõpetati kalmistule uute hauaplatside väljaandmine, kui avati uus juudi kalmistu Rahumäel. Vana kalmistu hävitati 1960. aastatel ja selle kohale rajati 1967 automajand. Aastakümneid asusid samas remonditöökojad, tühjaks jäänud hooned lammutati alles mõne aasta eest.  

Uudise rubriigid: