24.04.2019

Kesklinna rajatakse Gruusia haljak

Tänavu on Tallinna kesklinnas Kreutzwaldi ja Raua tänava nurgal kavas rajada Gruusiale pühendatud haljak, mille eskiisprojekti tutvustati äsja piirkonna elanikele.

„Seni Raua tänava haljakuna tuntud roheala on kavas kujundada Gruusia-teemaliseks väikseks pargialaks, kuhu on kavandatud Päikeseplats, lausklev maastik, paralleelsed põõsaread, valgustatud maa-ala, kõnniteed ja Tbilisist toodud pingid. Pargis on reserveeritud koht ka Gruusia-teemalise skulptuuri jaoks. Peamine eesmärk on korrastada haljasala, muuta see atraktiivsemaks ja hubasemaks. Loodan, et selle projektiga saab Raua piirkond huvitava ja erilise roheala, mis leiab laialdast kasutust kohalike elanike seas,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.   

Raua haljak on otsustatud kujundada Gruusia haljakuks, sest aastatel 1920-1921 asus lähikonnas Gruusia Vabariigi esimene ametlik esindus Eestis. Eelmise aasta juunis avasid Gruusia Vabariigi suursaadik Eestis Tea Akhvlediani ja tollane Tallinna linnapea Taavi Aas rohealal kompositsiooni, mis sümboliseerib Gruusia maastikku ning esitleb Gruusia lipuvärve. Lisatud mälestustahvel tähistab 100 aasta möödumist esimese Gruusia Demokraatliku Vabariigi loomisest.  

Eile tutvustatud eskiisprojekti autor on maastikuarhitekt Tiina Tuulik. „Eesti kultuuriruumile omaselt kujundatud alale tulevad delikaatsed viited gruusia kultuurile. Sümbolina kasutatakse Gruusias seitsme pöörleva tiivaga päikest ehk Borjgali, mis tähendab „ajavoolu“. Tänapäeval kasutatakse seda sümbolit Gruusia ID-kaardil ja passil, samuti müntidel. Kuna tegemist pole püha sümboli, vaid igapäevaelus kasutatava tähisega, mis sarnaneb meie kaheksakannaga, siis kasutan seda Gruusia pargi kesksel platsil sillutise mustrina,“ selgitas Tuulik. 

„Gruusiale pühendatud haljak on plaanis rajada juba tänavu. Täpsemad tähtajad selguvad siis, kui võetakse vastu lisaeelarve. Projekt on valmis ja käib ehitusloa menetlus,“ lisas Svet. 

  

Ösel Plan OÜ 3D-vaade kavandatud haljakust

Uudise rubriigid: