30.11.2017

Kesklinna valitsus kutsub mänguväljakutel helkureid jagama

Et muuta pimedal ajal liikumine ohutumaks, algatas Tallinna Kesklinna valitsus helkurite jagamise laste mänguväljakutel.

„Igaüks, kes veel pole oma lapsele või iseendale helkurit varunud, võib selle tänasest saada Politseiaia, Koidu pargi või Keldrimäe mänguväljakult,“ sõnas Kesklinna vanem Vladimir Svet. „Helkurid on riputatud mänguväljakute piirdeaiale, kust lastel on lihtne neid võtta.“ 

Täpsemalt võib helkureid leida Politseiaia pargis, Koidu ja Tehnika tänava vahelises pargis ning Keldrimäel Imanta tänava ääres paiknevate mänguväljakute piirdeaedadelt. Linnaosa vanem kutsub üles ka nimetatud kohtadesse ning samuti teistele mänguväljakutele viima ülearuseid helkureid. 

„Kui kellelgi on koju või taskusse jäänud helkurid asjata seisma, siis soovitan need jagada teistele. Viige oma ülearused helkurid kodulähedasele mänguväljakule või liituge meie algatusega Politseiaias, Koidu pargis või Imanta mänguväljakul! Nii läheksid jõude seisvad helkurid uuele kasutusringile, mis on igati säästlik. Tähtis on igal võimalikul viisil kaitsta eriti lapsi õnnetusse sattumise eest,“ kutsub Svet linlasi üles täiendama omalt poolt mänguväljakute piirdeid helkuritega ja neid kasutama.    

Svet ütles tänusõnu politsei ja maanteeameti aadressil, kes Kesklinna valitsuse ettevõtmist toetas kumbki 50 helkuri annetamisega oma varudest. 

„Kindlasti on niisugused aktsioonid vajalikud, nagu pole ka ülearune aastast aastasse üle korrata, millised ohud varitsevad pimedal tänaval. Kesklinna valitsus otsustas anda omapoolse panuse turvalisema liikluse heaks,“ nentis Kesklinna vanem.

  

PILT: Kesklinna vanem Vladimir Svet „ehtis“ eile õhtul helkuritega Politseiaia mänguväljakut.