11.04.2018

Kesklinnas avavad ukse erivajadustele suunatud ühendused

Tallinna linnale kuuluvates Maneeži tänav 3 ruumides hakkavad tööle mittetulundusühingud Peaasjad ja Eriline Maailm.

MTÜ Eriline Maailm toetab erivajadustega lapsi ja nende peresid, sõltumata laste vanusest ja diagnoosist. MTÜ Peaasjad tegutseb nii noorte kui teiste elanike vaimse tervise parandamise huvides. „Mõlemad esindavad linnaosa valitsuse jaoks väga olulisi teemasid, millele pööratakse ebaõiglaselt vähe tähelepanu,“ selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Linnaosa vanema sõnul aitab just see, et ruumid asuvad otse südalinnas, teha erivajadustega inimestele kättesaadavamaks neile vajalik abi ning pöörata noorte vaimsele tervisele rohkem tähelepanu.

„Meie jaoks tähendab see samm võimalust hakata tööle vaimse tervise probleemide ennetustegevuse plaanidega, mis on olnud kavas juba aastaid,“ ütles MTÜ Peaasjad tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa. „Oleme varem tegutsenud veebipõhiselt ja oma ruume ei ole meil olnudki. Nüüd saame meeskonnaga sidusamalt tegutseda ning alustada uute, eelkõige noortele suunatud teenuste arendamist, mis meie lootuste kohaselt annavad panuse vaimse tervise tugevdamisse ühiskonnas.“

„Meie jaoks on uus ruum nagu sõõm värsket õhku, sest see asub logistiliselt väga heas kohas – igast linnaosast on meieni nüüd mugav jõuda. Lisaks on ruum kolm korda suurem ja lubab lastele ja vanematele suunatud üritusi paremini korraldada. Varem pidime selleks lisaruume üürima,“ ütles MTÜ Eriline Maailm asutaja Julia Stepanova. „Uutes ruumides hakkab asuma meie infokeskus, kuhu inimesed saavad konsultatsioonile tulla. Lisaks toimuvad siin eelkoolilastele suunatud tegevused, mille puhul on nüüd võimalik jagada ruume mängu- ja õpialadeks.“

„Tuleb rõhutada ka, et alaealiste komisjonide kaotamise järel muutub aina olulisemaks võrgustikutöö noortega. Selles valguses peame oluliseks luua koostöös nende ühendustega tõhusamat noorte tugivõrgustikku, mille keskmes on linnaosa sotsiaalhoolekande osakond ja Kesklinna noortekeskus,“ lisas Svet.


Pildil on Kesklinna valitsuse juhid ja Maneeži 3 ruumides tegutsema hakkavate MTÜde esindajad hoone ees.  

Uudise rubriigid: