19.08.2020

Korraldatud jäätmevedu laieneb üle Tallinna kesklinna

Alates 1. oktoobrist hõlmab korraldatud jäätmevedu ja prügi liigiti käitlemise võimalus kogu Tallinna Kesklinna linnaosa.

„Võime öelda, et Kesklinna jäätmemajanduses algab uus ajajärk, sest terves linnaosas tekib võimalus prügi liigiti koguda ja ära anda. Ühtlasi räägib nüüd omavalitsus kaasa hinnakujunduses, sest linna ettevõtlusameti ja parima pakkumise teinud Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse vahel sõlmitud viieaastases lepingus on kehtestatud ka prügiveo hinnad,“ ütles Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. 

AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) juht Kertu Tiitso rõhutab eesmärki koguda ja ära anda jäätmed liikide kaupa ning tänu sellele hoida keskkonda. „Kuna meie ettevõte on ühtlasi jäätmete käitleja, siis on prügi sorteerimine selle tekkekohas ka meie huvides. Esmalt on see aga kasulik igale elanikule ja ettevõtjale, sest liigiti kogutud prügi äraandmine on soodsam. Teiseks sorteerib jäätmeid kogu arenenud maailm ja Euroopa roheliseks pealinnaks pürgides ei saa ka Tallinnas teisiti,” märgib Tiitso. 

Kui TJT teenindab juba praeguseks suurt osa Kesklinna klientidest, siis vanalinn lisandub sügisest uue piirkonnana. Kõigil vanalinna elanikel või korteriühistutel ja ettevõtjatel, kel tekib jäätmeid, tuleb septembri jooksul sõlmida uus jäätmeveoleping. Seda saab teha iseteeninduskeskkonnas https://tallinnavedu.ee/calculator/, TJT kontoris Suur-Sõjamäe 29a või Kesklinna valitsuses Nunne 18. 

TJT rendib või müüb kleebistega tähistatud konteinereid biolagunevatele jäätmetele, paberile-kartongile, segaolmejäätmetele ja samuti klaasijäätmetele. Eraldi saab tellida suurjäätmete ja puulehtede äravedu. Lisainfot jagatakse kodulehel www.tjt.ee, telefonil 609 6410 või  e-postiga info@tallinnavedu.ee.

 

Uudise rubriigid: