11.10.2018

Lastekaitse ja noorsootöö saavad inimjõudu juurde

Tallinna linna lisaeelarve annab Kesklinna valitsusele võimaluse võtta täiendavalt tööle kaks lastekaitsespetsialisti; uuest aastast lisandub ka kaks mobiilset noorsootöötajat.

Kahe lastekaitse vanemspetsialisti lisandumine linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda võimaldab Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul vastata suurenevale töökoormusele.

„Viimasel ajal on esile tulnud palju probleeme nii lastekaitse valdkonnas kui noorte riskikäitumisega. Kuna lastekaitse talituse koormus pidevalt kasvab, vajame ka rohkem selle valdkonna spetsialiste. Nii otsimegi lastekaitsespetsialisti, kelle tööks saab vanemliku hoolitsuseta laste ja nende perede abistamine ning hooldusõiguslikud küsimused. Teine otsitav vanemspetsalist hakkab hindama laste abivajadust, korraldama eestkostet ja hooldusperedes kasvatamist, samuti aitab ta lahendada hooldus- ja kasvatusprobleeme. Usume, et uute spetsialistide lisandumine suurendab valmisolekut vastata vajadustele,“ selgitas Svet.

Ta lisas, et varsti hakkavad linnaosas tööle ka mobiilsed noorsootöötajad, kelle peamine ülesanne on ennetustöö kontakti loomise kaudu noortega nende kogunemiskohtades – olgu selleks tänav, park või kaubanduskeskus. Mobiilsed noorsootöötajad pakkuvad noortele tuge, nõustavad ja suunavad noori arengutegevusse, mis aitab vältida riskikäitumist.  

„Lastekaitse- ja noorsootöö on Kesklinna valitsuse olulisemaid prioriteete. Usume, et uued spetsialistid saavad koostöös politsei, haridus-, tervishoiu- ja hoolekandeasutustega ning ühiskondlike organisatsioonidega muuta lastekaitse- ja noorsotöö veelgi tõhusamaks ja aidata rohkem abivajavaid lapsi ja noori,“ märkis Svet.

Kesklinna valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse vanemspetsialistid saavad asuda ametisse novembri algusest, mobiilsed noorsootöötajad alates uuest aastast.

Uudise rubriigid: