15.11.2021

Peagi algab juudi vana kalmistu ala rekonstrueerimine

Tallinna Kesklinna valitsuse tellimisel algavad novembri lõpus juudi vana kalmistu ala (Magasini tn 27) esimese etapi rekonstrueerimistööd.

„Hiljuti sai sõlmitud leping Mefab OÜ-ga, kes on võitnud vastava riigihanke ehitustööde teostamiseks ning peale vajalike kooskõlastuste ja lubade saamist saab kopa maasse lüüa juba novembri lõpus. Meie eesmärk on kujundada endisest kalmistualast väärikas roheala, kus on arvestatud nii paiga ajaloolise tähenduse kui ka praeguste oludega,“ ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Vana juudi kalmistu ala terviklahendus näeb ette kahte ala, mis moodustavad terviku - markeeritud matmispaikade ja kabeli asukohaga rahuala ja kõigile jalutajatele avatud puhkeala. Kavas on restaureerida müürid, rajada teed ja haljastus, paigaldada pingid ja valgustus. Oleme jaganud tööd kahte etappi, esmalt võtame ette avatud puhkeala rajamise“.

Kalmistu ala rekonstrueerimise esimene etapp näeb ette esindusliku väljaku ja väravaportaali ehitamist, paekivist müüride taastamist, haljastuse rajamist ning välimööbli paigaldamist. Ühtlasi rajatakse valgustus ning haljastus. Esimese etapi tööde lõpptulemusena tagatakse kogu alale kahe tööetapi vaheliseks ajaks väärikas ilme.

Kavandatavad tööd põhinevad maastikuarhitektuursel põhiprojektil, mis arvestab kalmistu maa-alal tehtud arheoloogiliste uuringute tulemusi ning juudi kogukonnalt ja kohalikelt elanikelt laekunud arvamusi. Projekti autor on Toomas Põld Loovmaastik OÜst.

„Tallinn on ajalooliselt avatud paljudele erinevatele kultuuritraditsioonidele ja suundumustele. Just neist moodustub mosaiik, mis kujundab tänapäeva Tallinna näo. Ja selles mitmekesisuses, nagu ka pärandi ja uudsuse kombinatsioonis, tekib eriline tervikliku linnaruumi tunne, kus on koht minevikule, olevikule ja mis kõige tähtsam – tulevikule,“ ütles Tallinna Linnavolikogu liige Aleksandr Zdankevitš. „Vana juudi kalmistu on ajaloolise tähendusega objekt. Tallinn on ära teinud suure töö ja nüüd on valmis ehitusega alustama. Roheala kujundamisel on oluline, et arvestatakse ja jäädvustatakse koha ajalugu: paigaldatakse infotahvlid, millelt võib lugeda Tallinna vanima juudi kalmistu ajaloost ja Schaje Levinovitši elust. Ta oli 19.–20. sajandi vahetusel siinse juudi kogukonna üks juhtkujusid, Maakri tänava sünagoogi ehituse algataja.“

Tallinna Kesklinna valitsuse läbiviidud riigihanke tulemusena kujunes esimese etapi ehitustööde maksumuseks 743 602 eurot. Esimese etapi tööde lepinguliseks tähtajaks on 2022 a. suvi.  

Uudise rubriigid: