27.11.2020

Poska tänava remont

1. detsembril alustatakse J. Poska tänava rekonstrueerimiseks vajalikke ettevalmistustöid. 4. detsembril algab ehituse esimene etapp kanalisatsioonitöödega Narva maanteel.

Kauaoodatud remondi tulemusena saab Poska tänav täiesti uue ilme, paranevad oluliselt jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused, rahuneb liiklus ning parkimiskorraldus muutub korrapärasemaks. Lisaks uuendatakse tehnovõrgud ja tänavavalgustus ning rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik.

Ei ole saladus, et Poska tänavat kasutatakse sageli transiitliikluseks. Meie kindel soov on, et rekonstrueerimine aitaks liiklust rahustada ja luua kaasaegne linnaruum miljööväärtusliku Kadrioruga arvestades. 

Ehitustööd on jagatud kaheksasse etappi:

  • I etapil rajatakse sademevee kanalisatsiooni eelvool olemasolevast Reidi tee sademeveekollektorist Narva maanteeni,
  • II etapil jätkatakse sademevee kanalisatsiooni eelvoolu rajamist piki Narva maanteed Kesklinna suunal,
  • III etapil rajatakse sademevee kanalisatsioonitorustik Narva maanteega ristuval lõigul J. Poska tänava ja  Narva maantee ristmiku piirkonnas,
  • IV etapil teostatakse J. Poska  tänava rekonstrueerimistöid Narva maantee – A. Weizenberi tänava lõigul,
  • V etapil teostatakse J. Poska  tänava rekonstrueerimistöid A. Weizenbergi – L. Koidula tänava lõigul,
  • VI etapil teostatakse rekonstrueerimistöid Vesivärava tänaval J. Poska tänava poolsel lõigul,
  • VII etapil teostatakse J. Poska  tänava rekonstrueerimistöid Vesivärava – F. J. Wiedemanni tänava lõigul,
  • VIII etapil teostatakse J. Poska tänava rekonstrueerimistöid F. J. Wiedemanni – L. Koidula tänava lõigul.

Rekonstrueerimistööd hõlmavad J. Poska tänava 750 meetri pikkust lõiku Vesivärava tänavast kuni Narva maanteeni, samuti Vesivärava tänava 80 m pikkust lõiku ja Narva maantee 200 m pikkust lõiku kesklinna suunal.

Rekonstrueerimistöödega uuendatakse J. Poska tänaval suures osas tänavaalused tehnovõrgud ja tänavavalgustus ning rajatakse piirkonna kanalisatsioonitorustik sajuvete ärajuhtimiseks.

Liikluse rahustamise meetmetena lahendatakse J. Poska tänava ristumised Vesivärava, F. J. Wiedemanni ja L. Koidula tänavaga tõstetud ristmikena ning täiendavalt rajatakse sõiduteele kaks teekünnist. Autoliiklus tänaval jääb ühesuunaliseks ja piirkiiruseks endiselt 30 km/h. Parkimiskorraldus muudetakse rekonstrueerimistööde tulemusena korrapärasemaks ja arusaadavamaks.

Jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimaluste parandamiseks rajatakse tänavale eraldi ratta- ja jalgteed. Mõlemale poole tänavat tulevad sillutatud jalgteed, mille äärde on puhkekohtadena kavandatud sillutiskattega ning pingi ja prügikastiga taskud. Eraldiseisev asfaltkattega kahesuunaline jalgrattatee on sõiduteest eraldatud äärekiviga.

J. Poska tänava rekonstrueerimine hõlmab ka uue kõrghaljastuse rajamist ja olemasoleva täiendamist. Tänavamaale istutatakse 20 puud, mille liigilisse loetellu kuuluvad läänepärn, hobukastan ja pooppuu.

24. novembril toimus Tallinna Ülikoolis Poska tänava remonti tutvustav koosolek, mis on järelvaadatav Kesklinna valitsuse Youtube kanalil - https://youtu.be/mUTZtPYRTKk 

Palume piirkonnas liiklejatel järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja arvestada, et ehitustööd häirivad tavapärast liikumist. Piirkonna elanikele on tagatud oma kinnistutele juurdepääs. Täname ette mõistva suhtumise eest!


Poska tn projektiga saab tutvuda - https://we.tl/t-BO0Bsv53MJ 

Uudise rubriigid: