20.01.2021

Roosikrantsi tänava remont

Neljapäeval, 21. jaanuaril tehakse Roosikrantsi tänaval ettevalmistustöid, et järgmisel päeval alustada tänava taastusremondi ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimisega. Kavas on uuendada sõidu- ja kõnniteede katted, korrastada äärekivid ja liikluskorraldus ning rajada sajuveekanalisatsioon.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik. Seoses muudetud projektlahendusega, mille kohaselt on uus veetrass arheoloogiliste uuringute mahu vähendamiseks nihutatud olemasolevale veetrassile lähemale, palume elanikelt mõistvat suhtumist võimalike ootamatute veekatkestuste korral.

Esimeses etapis alustatakse töödega lõigus Kaarli pst – Roosikrantsi tn 10a. Piirkonnas on liiklus ajutiselt raskendatud ning tööde lõigus tänav tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele tagatakse kinnistutele ligipääs. Kui ehitustööde tehnoloogiast tulenevalt tekib vajadus ligipääsu ajutiseks piiramiseks, lepitakse see eelnevalt kokku kinnistuomanikuga.

Täname elanikke mõistva suhtumise eest – ka talvistes tingimustes töötamisest tingitud võimaliku suurema ehitusmüra puhul. Samuti palume järgida ajutisi liiklusmärke.
Tööd tehakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel.
Projektdokumentatsiooni koostas Reaalprojekt OÜ ning ehitustöid teostab InfraRoad OÜ. Tööd on objektil planeeritud lõpetada 30.06.2021.

Ehitustöö skeemidega saab tutvuda siin: https://we.tl/t-lULfzb2x8s 

Uudise rubriigid: