05.08.2020

Roosikrantsi tänavast saab arheoloogide töömaa

Ehitustööde alguses avastati Roosikrantsi tänava alt väärtuslikke arheoloogilisi leide, mistõttu tänavaremont seiskus ja sügisel seisavad ees arheoloogilised uuringud.

„Vabaduse väljaku poolses Roosikrantsi tänava otsas tuli kohe kaevetööde alguses välja kultuurkiht alates kiviajast. Selle väärtusliku arheoloogilise leiu tõttu peatasime ajutiselt ehitustööd tänaval ja alustasime hankemenetlust arheoloogiliste uuringute teostamiseks. Nendega on plaanis alustada septembrikuust ja lõpetada tööd hiljemalt novembris. Tänava taastusremont hakkab toimuma esimesel võimalusel ja etapiti läbiuuritud teelõikude kaupa,“ selgitas abilinnapea Kalle Klandorf. 

Sügisel viiakse lõiguti läbi arheoloogilised kaeve- ja uurimistööd Roosikrantsi tänaval: projekteeritud tehnovõrkude ja sõidutee aluskihtide käsitsi läbikaevamine ja muinasaegse kultuurkihi sõelumine. Arheoloogiliste uuringute ja kaevetööde ala eeldatav maht ca 4700 m3. 

„Arheoloogiliste uuringute alustamiseni on Roosikrantsi tänaval kehtestatud ajutine liikluskorraldus. Ajutiselt on see tupiktänav, kus kinnistutele pääseb ainult Pärnu maantee poolt. Peatumine ja parkimine on lubatud vaid paarisnumbritega kinnistute poolsel teeserval. Palume liiklejail järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid,“ lisas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. 

Arheoloogiliste uuringute läbiviimise operatiivsusest ja ilmastikutingimustest sõltuvalt võib Roosikrantsi tänava taastusremondi lõpetamine lükkuda tuleva kevade lõppu. 

Roosikrantsi tänava (Kaarli pst – Pärnu mnt) taastusremont ning ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd tehakse Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel.

Uudise rubriigid: