16.07.2020

Väärtuslikud arheoloogialeiud muudavad Roosikrantsi tänava taastusremondi ajakava

Seoses Tallinna kesklinnas Roosikrantsi tänava taastusremondi käigus välja tulnud väärtuslike arheoloogiliste leidudega on täpsustamisel tööde läbiviimise kava, mis arvestab vajadusega osutada suuremat tähelepanu linna ajaloo uurimisele.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul avastati väärtuslikud arheoloogilised leiud Roosikrantsi tänava Vabaduse väljaku poolses otsas vee- ja sadekanalisatsiooni trassi kaevetööde käigus ning suure tõenäosusega võib edaspidiste remonttööde käigus välja tulla veel leide. „See tähendab nii teeremondi ajakava muutumist kui ka arheoloogilisteks uuringuteks kuluva lisarahastuse vajadust, seejärel on koostamisel uus tööde kava, mis võimaldab viia tänavaremont lõpuni ning samas koguda palju väärtuslikku informatsiooni linna ajaloost,“ ütles Klandorf.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arheoloog Ragnar Nurk selgitas, et kultuurkihi vanim osa loodusliku liiva peal on keraamikaleidude järgi dateeritav varasesse rauaaega (u 500 eKr – 100 pKr) ning sisaldab ka paiksele asustusele viitavaid ehitusjälgi (lohud, tuleasemed, hoonepõhjad). Mitte vähem oluline pole ka keskaja alguse (13. sajand) asustuskiht, mida võiks seostada varase (ees)linliku asustusega ajast, mil tänavat sellel kohal veel ei eksisteerinud. Praeguse Roosikrantsi tänava varaseimaks eelkäijaks oli Harju väravasse suundunud maantee, mida esindavad kaks sillutise kihti – esmasel hinnangul 14. ja 16. sajandist. 

„Tegemist on linna jaoks ootamatute leidudega, sest keegi ei osanud eelnevalt hinnata säilinud kultuurkihi mahtu, aga seda leidu on raske üle hinnata, sest tegemist on linna asustuse ajaloolist kujunemist silmas pidades väga suurt huvi pakkuvate asustusetappidega. Mõistagi edasiste tööde teostamisel anname endast parima, et kaasata kohalikke elanikke ja arvestada nende poolt tulnud ettepanekutega nii palju, kui võimalik,“ lisas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. 

Esimese sammuna on välja kuulutatud riigihange arheoloogiliste tööde teostamiseks ülejäänud tänava ulatuses. Paralleelselt jätkuvad remonditööd lõigus, mis on arheoloogide poolt läbi uuritud. Edaspidi tehakse töid algselt kavandatust väiksemate lõikude kaupa (alguses uurivad lõiku arheoloogid, siis tehakse trasside rekonstrueerimise ning teedeehituslikud tööd), et tagada kohalikele elanikele ligipääs kinnistutele ja linlastele juurdepääs äridele. 

 

Selleks, et edasisi töid kiirendada ja ajamahukate uuringute vajadust vähendada, korrigeeritakse uute tehnovõrkude asendit nii, et need paikneksid võimalikult samas koridoris juba olemasolevate torustikega. 

ASi Tallinna Vesi tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul toob asukoha muutmine kaasa täiendavaid töid, mistõttu suureneb tõenäoliselt ka tööde tegemiseks vajalike veekatkestuste arv. „Tallinna Vesi teeb omalt poolt parima, et elanikele tekiks võimalikult vähe ebamugavusi. Torustike asukoha muutmise peamine eesmärk on tagada rekonstrueerimistööde kiirem valmimine, et elanikud saaksid võimalikult kiiresti naasta harjumuspärase elukorralduse juurde. Täname elanikke ette mõistva suhtumise eest,“ sõnas Timofejev.

Sõltudes arheoloogiliste uuringute läbiviimise mahust järgmistes etappides, on tõenäoline, et tööde valmimise tähtaeg lükkub edasi.

Kava on töötatud välja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna, Tallinna Kesklinna valitsuse, kaasfinantseerija AS Tallinna Vesi koostöös ning kaasates kohalikke elanikke.

Uudise rubriigid: