Välireklaam ja teave

 

Välireklaami ja teabe ning välireklaami - või teabekandja paigaldamine tuleb vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale kooskõlastada linnaosa valitsusega. Selleks esitada taotlus elektrooniliselt merili.tamm@tallinnlv.ee, paberkandjal vastuvõtu aegadel või posti teel (taotluse vorm).

Liisi Kalm
Tel: 645 7218
liisi.kalm@tallinnlv.ee

Vastuvõtu ajad:
Esmaspäeval: 15.00-18.00
Neljapäeval: 10.00-12.00
Reedel: 9.00-11.00

Linnaosa valitsus hindab reklaamide, teabe, teabekandjate ja reklaamikandjate kujunduslikku (välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted Tallinnas) sobivust linnaruumi ja konkreetselt antud paika või hoonele. 

 

Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord on aluseks Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmiseks läbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

 

Reklaamimaksu küsimustes palume pöörduda: Tallinna Ettevõtlusamet

Viimati muudetud: 27.07.2020