Vesivärava tänava rekonstrueerimistööd

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab Tallinna Teede AS alates 29.06.2017 Vesivärava tänava rekonstrueerimistöödega lõigus Narva maanteest J. Poska tänavani (ettevalmistustööd algavad 29.06, ehitustöid alustatakse 03.07).


Tööde eesmärgiks on Kadrioru asumi miljööväärtuslikus piirkonnas asuval Vesivärava tänaval mootorsõidukite liikluse vähendamine, kergliiklejatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning sadevete ärajuhtimiseks kanalisatsiooni rajamine. Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele on juurdepääs tagatud.

 

Tööde mahus rajatakse tänavale sajuveekollektor ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Kogu lõigu pikkuses rajatakse kolme meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee. Lõigus Poska tänavast Faehlmanni tänavani rajatakse 5,5 meetri laiune asfaltkattega kahesuunaline sõidutee ning lõigus Faehlmanni tänavast kuni Raua tänavani 3,5 meetri laiune asfaltkattega ühesuunaline sõidutee. Lisaks rekonstrueeritakse ehitustööde mahus ka Vilmsi tänava sõidu- ja kõnniteed lõigus Narva maanteest Raua tänavani ning parendatakse jalakäijate liikumisvõimalusi nimetatud lõigus. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks braikivid. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised.


Vesivärava tänava projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab Tallinna Teede AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on 1,9 miljonit eurot.

 

Tööde lepinguline valmimise tähtaeg on 31.10.2017. Peatöövõtja on Tallinna Teede AS, projektijuht objektil Kaupo Raadik, (5100775, kaupo.raadik@ttas.ee) ja objektijuht Margus Viiklepp (56840511, margus.viiklepp@ttas.ee).

 

Vabandame ajutiste ebamugavuste pärast ja loodame parema linnaruumi nimel Teie mõistmisele.

 

Lugupidamisega

 

 

 

 

 

Taavi Pukk

 

Linnosa vanem

 

 

 

Viimati muudetud: 12.07.2017