hankekuulutus kesklinna sonumid

HANKEKUULUTUS 

Hankekuulutse avaldamise kuupäev

12.12.2007

Hankekuulutuse nimetus

Ajalehe Kesklinna Sõnumid kirjastamine ja levitamine.

Hanke lühiiseloomustus

 

1)             Ajalehe Kesklinna Sõnumid kirjastamine ja levitamine;

2)             Tiraaž 34 000, formaat A3,    8 lehekülge

3)             Lepingu tähtaeg               01.01. – 31.12.2008

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

12.12.2007

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

14.12.2007

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

 

Juriidilise isiku nimi, registrikood, kontaktisiku kontaktandmed (tel. e-post, aadress, faks), kuhu Hankija saab riigihanke kutse saata.

 Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada

Tallinna Kesklinna Valitsuse avalike suhete nõunik Georg Pelisaar, e-post: Georg.Pelisaar@tallinnlv.ee               tel: 645 7229

Viimati muudetud: 12.12.2007