Tervisedendus

Tervisedendus on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ning eluviisi kujundamise ja tervist toetava keskkonna sihipärasele arendamisele suunatud tegevus.Tervist mõjutavad peresuhted, kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, lasteaia-, kooli- ja töökeskkond. Suurt mõju avaldab ka meid ümbritsev sotsiaalne võrgustik, vanemate, vanavanemate ja sõprade eluviis ja käitumine.

Tervisedendamise vahendid on tervisekasvatus ja terviseõpetus haridusprogrammide osana; terviseteabe levitamine ja tervislike eluviiside motiveerimine; tervistavate teenuste arendamine; eluviisi mõjutamine ja käitumisriski vähendamine; tervistsoodustava elukeskkonna kujundamine.

Olulisemad valdkonnad tervisedenduses:

  • Kehaline aktiivus
  • Toitumine
  • Suitsetamine
  • HIV
  • Narkomaania ja alkoholism
  • Tuberkuloos
  • Vaimne tervis
  • Vigastused

 

Kontakt: Terje Vonbret, Kesklinna tervisedenduse peaspetsialist,  tel: 645 7210, e-post: terje.vonbret@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 06.02.2015