Niidi tn 32 kinnisasi

Vaata pilte

Vaata kaardil

Enampakkumise tingimused

 

DOKUMENDID:

DOKUMENDID

Alghind:

49 200 eurot

Pakkumised esitada hiljemalt:

8. mai kell 10.00

Pakkumised avatakse:

8. mai kell 10.05

Tagatisraha suurus:

4 920 eurot

Lisainfo:

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Niidi tn 32 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 5127650, katastritunnus 78401:101:1897, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 327 m2, hoone kasutusest maas).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni vöönd ja sideehitise kaitsevöönd.

Niidi tn 32 kinnisasjale on seatud Niidi tn 32a kinnisasja igakordsete omanike kasuks tähtajatu ja tasuta juurdepääsuservituut.

Niidi tn 32 kinnistul paikneb kasutusest maas olev hoone, mis on lammutatud, aga vundament on säilinud.

Niidi tn 32 kinnistul puuduvad veevarustusega, kanalisatsiooniga ja elektrivarustusega liitumised.

Kinnisasi ei ole kasutusse antud.

Viimati muudetud: 17.04.2019